Hvad kan vi hjælpe med?

Målrettet fokus på kvalitet i vores dagtilbud

BUPL-undersøgelse viser, at pædagoger i Ishøj Kommunes dagtilbud nogle gange oplever at være alene med en gruppe børn, men det er ikke tilfældigt. Pædagogerne arbejder nemlig helt bevidst fokuseret med mindre grupper af børn

BUPL har netop offentliggjort en undersøgelse om pædagogers alenetid på 0 – 5-årsområdet. Undersøgelsen viser, at pædagoger i Ishøj Kommunes dagtilbud nogle gange oplever at være alene med en gruppe børn. 

Mere præcist har 38 pædagoger fra Ishøj Kommune svaret på undersøgelsen, som bygger på en tilfældig dag i februar/marts 2017. Af de 38 pædagoger der har svaret, oplevede 71 %, altså 27 pædagoger, at være alene med en børnegruppe på et tidspunkt i løbet af dagen. Til sammenligning er landsgennemsnittet 75 %. 43 %, altså 16 pædagoger, oplevede på den pågældende dag at være alene mere end en halv time. 
 
Men det er ikke tilfældigt, at pædagogerne i Ishøj Kommune indimellem er alene med en gruppe børn. Pædagogerne arbejder nemlig helt bevidst fokuseret med mindre grupper af børn. 

Kvalitet i dagtilbud – ny retning ny tænkning

I Ishøj Kommune er vi i gang med et større udviklingsprojekt om kvalitet i vores dagtilbud. Udviklingsprojektet bygger blandt andet på international anerkendt forskning, som viser, at børn der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. 
 
”Dagtilbuddene i Ishøj Kommune fungerer rigtig godt og yder allerede i dag god kvalitet til børn og forældre. Det er en god platform for det udviklingsarbejde, vi er i gang med, hvor vi skærper vores fokus på kvalitetstænkning i kommunens dagtilbud. Det er en proces, som også indebærer nye måder at tænke på for pædagogerne,” fortæller Jeannette Merklin, formand for Børne- og Undervisningsudvalget og fortsætter: 

”Antallet af voksne og kvalitet hænger ikke altid sammen, det handler i høj grad om den måde, vi tilrettelægge hverdagen og aktiviteterne på, og så handler det i særlig grad om den måde, de voksne er sammen med børnene på.” 
 
Forskning viser, at børns udvikling understøttes, når de mødes med åbne spørgsmål, lydhørhed, anerkendelse og positive tilkendegivelser, og når de voksne stimulerer børnene gennem aldersvarende aktiviteter, hvor børnene inddrages som aktive deltagere og medspillere. 
 
”Den tid, hvor man som pædagog primært arbejdede på sin egen stue med sine ’egne børn’ og selv tilrettelagde aktiviteterne med sine kollegaer på stuen, er ved at være forbi,” fortæller Jeannette Merklin. 

”Det handler om, at børnene skal blive så dygtige som de kan, at de når deres fulde potentiale, mens de er i vores dagtilbud. Derfor er vi nødt til at se på den måde, vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde på, så vi skaber de mest optimal læringsrum for børnene på tværs af børnenes basisstuer og med de pædagoger, der er mest kompetente til netop den specifikke læringsaktivitet, hvad end det er sprog og læsning, talforståelse, bevægelse eller kreativitet.”
 
Derfor er arbejdet med en gruppe på fem - ti børn og en voksen alt efter alder og aktivitet ikke usædvanligt. I det tidsrum, hvor pædagogen arbejder med en planlagt pædagogisk læringsaktivitet, kan en anden voksen godt være alene med en større gruppe børn. 

”Set i den sammenhæng er det jo ikke nødvendigvis negativt, at en voksen har ansvaret for en større gruppe børn," siger Jeannette Merklin og tilføjer: ”Men det skal selvfølgelig være forsvarligt.”

Børn skal lære at arbejde selvstændigt

”Den pædagogiske praksis i Ishøj Kommune foregår som en vekselvirkning mellem voksenskabte og -styrede aktiviteter, voksen-støttede aktiviteter og børnenes egen leg og selvigangsatte aktiviteter. Det er nemlig denne vekselvirkning, der skaber de bedste læringsmuligheder for børnene,” fortæller dagtilbuds- og skolechef Susanne Poulsen. 

”Det betyder også, at børnene skal lære at arbejde alene og samarbejde i grupper uden en voksen. Det gælder især de kommende skolebørn. I Ishøj Kommune arbejder vi målrettet med skoleforberedende aktiviteter, og her er det blandt andet et mål i sig selv, at børnene skal lære at samarbejde i grupper uden en voksen til at styre aktiviteten. Sådan er det jo i skolen, så det skal børnene starte med at lære, mens de er i dagtilbud.

Her er det en pointe i sig selv, at en større børnegruppe arbejder i mindre grupper i det samme rum, hvor der kun er én voksen til stede til at hjælpe grupperne, hvis de har behov. Sådan lærer børnene også at vente, til det bliver deres tur, hvilket er helt nødvendigt at kunne, når de starter i skole.”

I Ishøj skal dagtilbudstid være kvalitetstid 

"At arbejde med kvalitet i dagtilbuddene på en ny måde - herunder også at være alene med en gruppe børn om en målrettet pædagogisk aktivitet - er måske en omstilling for nogle. Jeg anerkender, at det kan være en udfordring for nogle at skulle arbejde på en ny måde, men i Ishøj skal dagtilbudstid være kvalitetstid,” siger borgmester Ole Bjørstorp og fortsætter: 

”Heldigvis er vi i Ishøj så privilegeret, at vores dagtilbud er befolket med rigtig mange dygtige og kompetente medarbejdere og ledere der kan og vil løfte opgaven, og som hver dag gør et fantastisk arbejde for og med vores børn – det fortjener de al mulig anerkendelse for.”
 
”Der er altså en mening med det, vi gør og den måde, vi gør det på. Udviklingsarbejdet er sat i gang, det er forskningsbaseret, det er struktureret, og det har til formål at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Børne- og Undervisningsudvalget har netop sendt forslag til fælles mål for kommunens dagtilbud til høring i forældrebestyrelserne og de behandles også i vores Fælles-MED,” fortæller Ole Bjørstorp og fortsætter: 

”Jeg synes, det tegner godt for vores dagtilbud, og jeg glæder mig til at følge arbejdet.”

Bemandingen i vores daginstitutioner 

  • Bemandingen er altid tilrettelagt, så der er flest voksne på de tidspunkter, hvor der er flest børn. 
  • Der er altid to voksne til stede i institutionen i både morgenstunden og ved lukketid. 
  • Vi har valgt at prioritere kvalitet frem for kvantitet, og derfor arbejder vi fleksibelt med små og store børnegrupper og tilpasser bemandingen efter den aktuelle aktivitet.  
  • Hvis vi ønskede det, har vi mulighed for at arbejde med en helt traditionel bemanding med to voksne pr. børnegruppe.
  • Der er skemalagt "alenetid", fordi pædagogerne træder fra med mindre grupper af børn til specifikke læringsaktiviteter.
  • Ingen er helt alene. Der er altid en kollega i nærheden.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 6. april 2017