Hvad kan vi hjælpe med?

Nu kan du indstille medlemmer til Køge Bugts vandråd

Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til vandrådet for Køge Bugt Hovedvandopland

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Det kan ske ved at anmode om oprettelsen af et vandråd og indstille medlemmer til dette råd.

Ifølge loven om vandplanlægning skal danske kommuner etable et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om dette.

Derfor opfordres bl.a. erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lokale foreninger, der har fokus på beskyttelse og benyttelse af vand til at give udtryk for ønsket om nedsættelsen af et vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland.

Anmodningen kan ske til Ishøj Kommunes Park-, Vej- og Miljøcenter på pvm@ishoj.dk senest den 29. marts 2017. Skriv venligst "Vandråd" i emnefeltet.

Sammen med ønsket skal sendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.
Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

BAGGRUND

  • Ifølge aftale om en fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.
  • En ændring af loven om vandplanlægning trådte i kraft den 28. december 2016, og her fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage.
  • Kommunerne i et hovedvandopland skal løse disse opgaver:
    1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
    2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
  • Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Hvad er et vandråd?

• Vandrådene giver interesseorganisationer og foreninger mulighed for at deltage i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen.
• Vandrådene kan drøfte, hvordan de relevante indsatser kan implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne
• Vandrådene skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. juli 2017