Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan har du det?

Er du en af de 2450 borgere, der har modtaget et spørgeskema til undersøgelsen ’Hvordan har du det?’? Dine svar er med til at styrke vores sundhedsindsats

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler/går du på arbejde? 

Spørgsmål som disse står sammen med en lang række andre i det spørgeskema, som i starten af februar blev sendt ud til 2450 borgere i Ishøj, over 100.000 borgere i Region Hovedstaden og godt 300.000 i hele Danmark. Svarene skal give en dybere indsigt i vores allesammens sundhed og trivsel. 

Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.

Jo flere svar, jo bedre

Undersøgelsen giver os et meget vigtigt indblik i din sundhed, sygdom og trivsel, og den viden tager vi selvfølgelig med os, når vi planlægger vores forebyggende indsats. 

Tre gange tidligere er borgerne i Region Hovedstaden blevet spurgt ind til deres sundhedstilstand, i 2008, 2010 og 2013. Undersøgelserne viste store sociale forskelle på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og er blevet brugt til en lang række lokale initiativer. Undersøgelsernes resultater bliver altså direkte oversat til konkrete handlinger for borgernes sundhed og trivsel i de enkelte kommuner.

Spørgeskemaerne blev sendt ud til omkring 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden den 3. februar via deres digitale postkasse eller almindeligt brev og borgere, der modtager skemaet, har tre måneder til at svare. Hermed deltager du i lodtrækningen om en række præmier, og jo før du deltager, jo flere præmier er der at vinde.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage.
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.
  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.
  • Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som udkommer i marts 2018. Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden fcfs.dk.
  • Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din e-boks, digitale eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Udvalgte resultater fra 2013-undersøgelsen i Region Hovedstaden

  • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste overordnet, at 87 procent har et fremragende, vældig godt, eller godt selvvurderet helbred.
  • Undersøgelsen i 2013 var med til at sætte fokus på trivslen blandt borgerne i Region Hovedstaden. Undersøgelsen viste, at kvinder har et dårligere mentalt helbred og en større andel med et højt stress-niveau end mænd.
  • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste overordnet, at det på nogle områder går fremad siden 2010. Selvom der stadig er mange, der ryger, er andelen af dagligrygere i Region Hovedstaden faldet. Andelen af borgere, der drikker over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse, er også faldet. Men andelen der spiser usundt, rører sig for lidt og vejer for meget er stort set uændret.
  • Undersøgelsen i 2013 viste, at der fortsat er mange overvægtige blandt voksne i Region Hovedstaden. Lidt under halvdelen af alle voksne (41 % af den voksne befolkning) er moderat eller svært overvægtige med et BMI på eller over 25. Hver ottende er svært overvægtig (BMI ≥30). En større andel af mænd (49 %) end kvinder (35 %) er overvægtige, uanset alder.
  • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste, at der bliver drukket mindre alkohol. Der er et fald i personer, der drikker over højrisikogrænsen (21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder om ugen), fra hver ottende til hver tiende siden 2010. Det største fald kan man se i gruppen af unge (16-24 år), hvor andelen er faldet fra 22 % til 15 %.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. februar 2017