Hvad kan vi hjælpe med?

Fremtidens fællesantenne i Ishøj

Ishøj Fællesantenne har åbent op for, at flere leverandører kan levere indhold, og en opgradering til gigabredbånd er på vej

Som medlem af Ishøj Fællesantenne vil du i 2017-2018 få opgraderet din forbindelse til gigabredbånd.

Du får besked fjorten dage inden, at opgraderingen berører din husstand.

Ishøj Fællesantenne har også åbnet op for, at leverandører kan byde ind på at levere produkter på fællesantennen sammen med Kabelplus. Det er der mulighed for i alle de fire år, som kontrakten med Kabelplus løber. 

Flere har vist interesse, men indtil videre er der ikke kommet nogen konkrete henvendelser. 

Nedenfor kan du få et tilbageblik over den proces, der har været i gang siden starten af 2017:

1. Ny leverandør til drift og indhold fra 1. juni 2017

Kabelplus vandt i marts det udbud, der har været i gang siden november 2016, fordi kontrakten med YouSee udløber den 31. maj. Den 1. juni overtog Kabelplus derfor ansvaret for at drive, ombygge og tilbyde indhold på Ishøj Fællesantenne.

Se YouSees og Kabelplus' priser i tilbuddet til Ishøj Fællesantenne

Som udgangspunkt må vi ifølge reglerne ikke offentliggøre noget fra det EU-udbud, hvor Ishøj Kommune valgte Kabelplus, fordi de var bedst og billigst samlet set. 

Vi har undersøgt om dele af materialet alligevel kan offentliggøres. Det har vi gjort, fordi der er kommet en anmodning om aktindsigt og pga. den generelle interesse blandt medlemmerne af antenneforeningen.

Vi kan nu offentliggøre følgende:

- Hvad betyder det for mig?

Det betyder, at du skal skfte til Kabelplus for stadig at kunne få tv, internet og IP-telefoni via Ishøj Fællesantenne efter den 31. maj. 

Tilmelding og oprettelse hos Kabelplus er gratis til og med den 30. juni 2017.

Du kan se produkter og priser på www.kabelplus.dk

Du kan tilmelde dig Kabelplus enten i Kabelplus-butikken, på telefon eller på www.kabelplus.dk

Butik, Ishøj Østergade 45
27. maj - 9. juni:
Åbent alle dage kl. 10-21 (inkl. alle dage i pinsen)

12. juni - 18. juni:
Hverdage kl. 11-19
Lør.-søn. lukket

19. juni - : 
Hverdage kl. 11-16.30
Lør.-søn. lukket

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 992 991
Alle dage kl.11-21

Selvbetjening
www.kabelplus.dk
- hele døgnet

- Hvorfor?

Den 1. juni 2017 var det slut med den 8-årige koncessionsaftale (driftsaftale), som Ishøj Fællesantenne indgik den 1. juni 2009 med en ekstern udbyder om at stå for drift af antenneanlægget og levere indhold på Ishøj Fællesantenne. 

Derfor var opgaven i udbud fra november 2016 til marts 2017, hvor forskellige udbydere havde mulighed for at melde sig på banen. Et enstemmigt byråd valgte i marts at pege på Kabelplus, som der er indgået en ny kontrakt med på nye vilkår.

Uanset hvem byrådet havde valgt, havde produkter og priser ændret sig, da kontrakten med YouSee ikke længere er gyldig efter den 31. maj 2017. Det vil sige, at hvis byrådet ikke havde valgt en ny udbyder, ville du have haft sort skærm og intet internet fra 1. juni via Ishøj Fællesantenne.

Kabelplus vandt blandt andet udbuddet, fordi de tilbyder produkter, som er billigere end tilsvarende udbydere på markedet – specielt er de billigere på internetforbindelser, men også på samlede tv-, telefoni- og internetløsninger. Det viser en markedsanalyse, som eksterne eksperter har lavet for kommunen. 

- Tidsplan – overordnet

Zoom ind/klik på billedet for at se tidslinjen i en større udgave: 

Se billedet i en større udgave

- Tidsplan – skiftet fra YouSee til Kabelplus

Zoom ind/klik på tidslinjen for at se i en større udgave: 

2. Flere indholdsleverandører i efteråret 2017

I efteråret 2017 åbner vi op for, at flere indholdsleverandører kan komme ind på nettet. 

Det er muligt nu, fordi den nuværende driftsaftale, der giver eneret til brug af antennenettet, udløber den 31. maj. I den nye aftale er leverandøren, som fra 1. juni er Kabelplus, forpligtet til at give adgang til flere indholdsleverandører på nettet.
 

- Hvad betyder det for mig?

I efteråret 2017 får du mulighed for at vælge mellem flere leverandører af tv, internet og IP-telefoni. 

Det er muligt at åbne op for flere indholdsleverandører, fordi kontrakten med YouSee udløber den 31. maj, og vi har skrevet en ny kontrakt med Kabelplus, der gælder fra 1. juni. 

Så snart aftalerne med de nye indholdsleverandører er på plads, informerer vi om, hvordan du kan skifte til dem, hvis du ønsker det. Det sker i løbet af efteråret.

- Hvorfor?

Folketinget har vedtaget, at du frit skal kunne vælge tv-leverandør. Loven gælder dog først, når aftalen med tv-leverandøren er udløbet, hvis du er med i en antenneforening, som her i Ishøj, hvor vi har en kollektiv aftale med en tv-leverandør. I Ishøj Fællesantenne udløber aftalen med YouSee den 31. maj, og den 1. juni overtager Kabelplus på en ny kontrakt. 

Fra 1. juni skal du ikke længere betale for grundpakken, hvis du ikke ønsker at få tv eller andre produkter via Ishøj Fællesantenne. Det er dog først til efteråret, at du kan vælge mellem flere leverandører via Ishøj Fællesantenne.

Vi kan ikke samtidig åbne nettet for både den nye leverandør til drift og indhold (koncessionshaveren) og de fremtidige indholdsleverandører. Det skyldes, at de tekniske krav, vi skal stille til de fremtidige indholdsleverandører skal udarbejdes i et samarbejde med den nye koncessionshaver. Vi har derfor været nødt til at kende koncessionshaver, før vi kan opsætte kravene til de øvrige leverandører. 

Det er Kabelplus, der betaler udgiften til og står for driften af antenneanlægget, og det er derfor Kabelplus, der rent teknisk skal åbne for anlægget. 

Det er dog byrådet, der bestemmer, hvilke indholdsleverandører vi skal åbne for. 

- Tidsplan

Zoom ind/klik på tidslinjen for at se den i en større udgave:

Fremtidens fællesantenne - Tidsplan

- Borgermøde 8. februar 2017

Den 8. februar var der borgermøde i Ishøj Idræts & Fritidscenter om fremtidens fællesantenne:

Se de spørgsmål, der blev stillet til borgermødet - og svarene på dem

Hent præsentation fra borgermødet

Se oplæg fra borgermødet: 

 


​Se TV-Ishøjs indslag fra borgermødet:

- Høring 9.- 28. februar 2017

I forbindelse med valget af de øvrige indholdsleverandører på Ishøj Fællesantenne gennemførte vi en digital høring fra den 9.-28. februar. 287 Ishøjborgere var inde i høringsskemaet og tilkendegive hvilke kriterier, de synes, vi skal prioritere, når vi skal finde ud af, hvilke krav vi skal stille til de fremtidige indholdsleverandører.

Se resultatet af høringen

Baggrund for høringen 

Ishøj Kommune ejer Ishøj Fællesantennes anlæg, og siden 2008 har drift og vedligeholdelse af anlægget samt levering af indhold været udliciteret til en ekstern leverandør. Den kontrakt, der blev indgået i 2008, udløber den 31. maj i år. På grund af kontraktens størrelse skal den i et EU-udbud. Det er på baggrund af dette udbud, at byrådet har valgt hvilken leverandør, der i fremtiden skal stå for drift, service og levering af indhold til Ishøj Fællesantenne.

Efter den nye driftsaftale er indgået, vil endnu et udbud gå i gang. Dette udbud skal invitere øvrige leverandører til at give deres tilbud på at levere indhold (Tv/internet/IP- telefoni) til Ishøj Fællesantenne.

Det betyder, at du som medlem af Ishøj Fællesantenne fremadrettet får mulighed for at vælge mellem flere indholdsleverandører. Det er i forbindelse med udbud nummer to - altså valget af indholdsleverandør -, at borgerne havde mulighed for at give deres mening til kende.

Høringen blev gennemført, fordi det ligger kommunen på sinde, at der til de kommende indholdsleverandører bliver stillet nogle kriterier, der afspejler de behov og ønsker, som borgerne giver udtryk for. Det var derfor en prioritet af borgernes kriterier, som der blev spurgt ind til i høringen.

- Sådan har vi brugt dine input fra høringen og borgermødet

I februar deltog 240 Ishøjborgere i et borgermøde og 287 i en digital høring om de indholdsleverandører, som fra efteråret 2017 får mulighed for at levere deres produkter til medlemmerne af Ishøj Fællesantenne. 

De 63 spørgsmål og 34 kommentarer fra borgermødet og de 287 svar og kommentarer fra høringen er indgået som et af flere elementer i arbejdet med de krav, kommunen stiller til de fremtidige indholdsleverandører. 

Her kan du se, hvordan vi har brugt de forskellige input, vi har fået fra medlemmer af Ishøj Fællesantenne. 

Sådan har vi brugt svarene fra borgerhøringen

I den digitale borgerhøring, der varede fra 9. – 28. februar skulle deltagerne angive hvilke kriterier, de synes, vi skal prioritere i kravene til indholdsleverandørerne.  

De tre kriterier, som flest havde som højeste prioritet var:

1. Høj driftssikkerhed
2. Frit valg af kanaler
3. Høj båndbredde på internettet. 

Her kan du se, hvordan de tre kriterier indgår i de krav til indholdsleverandørerne, som er beskrevet i udbudsmaterialet

1. Høj driftssikkerhed

I tilbudsbetingelserne er kravet skrevet ind her:
4.1 Krav til tilbuddet

Kravet lyder: 

 • "Leverandøren skal sikre en høj driftssikkerhed af sine produkter herunder beskrive fejlhåndtering."

I aftalen om serviceniveauet mellem Kabelplus og en 3. parts leverandør, som er det tekniske navn for indholdsleverandøren, er der et gensidigt krav til at sikre en høj oppetid – som er den tid, du kan forvente, at dit antennesignal virker henover en periode (skal være tæt på 100 procent). 

Kravet finder du her:
Bilag 4: Service Level Agreement – aftale om serviceniveauet

Derudover finder du også krav til høj driftssikkerhed her: 
Aftale om levering af 3. partsydelser - 20. Drift og vedligeholdelse

2. Frit valg af kanaler

Vi har ikke stillet direkte krav til, at en kommende tv-indholdsleverandør skal tilbyde frit valg af kanaler, da det automatisk vil ske, da denne ellers ikke vil kunne opfylde kundernes behov/konkurrere med Kabelplus. 

Til gengæld har vi stillet krav om, at leverandøren skal levere tidssvarende produkter, dvs. underforstået også fritvalgskanaler. 

Kravet finder du her: 
4.1 Krav til tilbuddet

Kravet lyder:

 • "Leverandøren skal tilbyde ydelser med en markedsledende prissætning samt relevant og tidssvarende indhold til slutbrugerne af Ishøj Fællesantenne."

3. Høj båndbredde på internettet

Vi har blandt andet stillet krav om, at leverandøren skal undgå kapacitetsbegrænsninger, som er begrænsninger i den plads, der er på antennenettet til et godt signal. 

Kravene til høj båndbredde på internettet finder du her: 
Aftale om levering af 3. partsydelser - 9. Kundens Prognose og 12.2 Kapacitet, porte og IP ranges
Bilag 1: Produktspecifikation - 3.1.2 Docsis 3.1

Derudover er Kabelplus forpligtet til at opgradere nettet til gigabredbånd senest ved udgangen af 2018. 

Sådan har vi brugt viden fra spørgsmål/kommentarer i høringen og til borgermødet

Både til borgermødet og i høringen var der mulighed for skriftligt at aflevere kommentarer/spørgsmål. Input fra disse har vi brugt til at afdække de behov, der er for produkter og de forventninger, der er til den kvalitet, som indholdsleverandørerne skal levere. 

Det har vi skrevet ind i kravene til indholdsleverandørerne her:
Tilbudsbetingelser  indholdsleverandør– ’4 Kontraktens omfang’ og ’4.1 Krav til tilbuddet’

Teksten fra tilbudsbetingelserne kan du læse her: 

4 Kontraktens omfang
"Med denne tilbudsindhentning ønsker Ordregiver at indgå aftale med op til 10 leverandører om levering af indhold til Ishøj Fællesantenne. Indhold betegnes som en eller flere af følgende ydelser:

 • Internet
 • TV
 • Film
 • Telefoni
 • Musik"

4.1 Krav til tilbuddet
"Ordregiver har følgende krav til tilbuddet:

 • Leverandøren skal tilbyde ydelser med en markedsledende prissætning samt relevant og tidssvarende indhold til slutbrugerne af Ishøj Fællesantenne
 • Ydelserne kan være supplerende og/eller dublerende til koncessionshaveren, dvs. de skal levere et indhold som ikke kan købes i forvejen (supplere), og/eller som konkurrerer med (dublerer) et allerede tilgængeligt indhold
 • Leverandøren skal lave særskilt kontrakt med koncessionshaver (”Vilkår fra koncessionshaver for tilslutning til Ishøj Fællesantenne”) og aftaler slutbrugerne af Ishøj Fællesantenne
 • Leverandøren skal stå for al kontakt med koncessionshaver og slutbrugerne af Ishøj Fællesantenne, herunder markedsføring 
 • Overfor slutbrugerne skal der sikres en supportfunktion, som slutbrugerne kan kontakte direkte
 • Leverandøren skal sikre en høj driftssikkerhed af sine produkter herunder beskrive fejlhåndtering
 • Leverandøren skal tilbyde korte bindingsperioder for produkterne og fleksible ændringsmuligheder i produkterne
 • Leverandøren skal tilbyde kort opsigelsesvarsel fra slutbrugerens side, hvis leverandøren ændrer i vilkår og produktsammensætning."

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet svarene på de ofte stillede spørgsmål om Kabelplus på en liste:

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om Kabelplus 

Se også: FAQ – Ofte stillede spørgsmål om Ishøj Fællesantenne

I videoen får du svar på spørgsmål om fremtidens fællesantenne:

Overblik - Ishøj Fællesantenne nu og i fremtiden

Her er nogle eksempler på, hvad de to ændringer i Ishøj Fællesantenne, der sker i 2017 - den ny driftsaftale og flere indholdsleverandører - vil betyde for dig som medlem. 

Zoom ind/klik på billedet for at se det i en større udgave:

Klik for at se billedet i en større udgave

Læs også


Kontakt

Ishøj Fællesantenne

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

faellesantenne@ishoj.dkSpørgsmål om produkter, priser, service og fejl?

Kontakt Kabelplus:

Butik, Ishøj Østergade 45

Hverdage kl. 11-16.30
Lør.-søn. lukket

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 992 991
Alle dage kl.11-21

Selvbetjening
www.kabelplus.dk
- hele døgnet

Senest opdateret 4. november 2017