Hvad kan vi hjælpe med?

Tillæg 3 til Spildevandsplan - ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Tranegilde Byrende til spildevandsteknisk anlæg

Ishøj Byråd vedtog den 3. januar 2017 tillæg 3 til spildevandsplan for Ishøj Kommune vedrørende overdragelse af Tranegilde Mark Drængrøft og Tranegilde Byrende til spildevandsteknisk anlæg

Spildevandstillægget omfatter en overdragelse af og Tranegilde Mark Drængrøft og Byrende til Ishøj Forsyning som spildevandsteknisk anlæg. Tranegilde Byrende er nedklassificeret til privat vandløb, hvilket er en forudsætning for overdragelsen.
Læs tillæg 3 til spildevandsplan – ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrende til spildevandsteknisk anlæg 
Planen er screenet jf. miljøvurderingsloven og det er vurderet at der skal udarbejder miljøvurderingsrapport.
Læs screening jf. miljøvurderingsloven.
Har du spørgsmål i forbindelse med spildevandsplantillæg 3, kan du kontakte Park-, Vej og Miljøcenter på tlf. 4357 7520 eller pvm@ishoj.dk

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 9. januar 2017