Hvad kan vi hjælpe med?

Høring om ændring af Tranegilde Mark Drængrøft og Byrenden til spildevandsteknisk anlæg

Der er udarbejdet udkast til tillæg til spildevandsplan 2014 - 2022 for Ishøj Kommune

I forbindelse med byggemodning af Winthersminde Erhvervsområde i Ishøj Kommune og håndtering af regnvand i området ønsker Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning, at Tranegilde Byrende og Tranegilde Mark Drængrøft kan omlægges, så de tilknyttes et regnvandsbassin, og at Tranegilde Byrende og Tranegilde Mark Drængrøft i den forbindelse overdrages til Ishøj Forsyning som spildevandsteknisk anlæg. 
Tranegilde Byrende er et offentlig vandløb, og Tranegilde Mark Drængrøft et privat vandløb. Det forventes, at Ishøj Kommunes Byråd godkender, at Tranegilde Byrende nedklassificeres til at være et privat vandløb, hvilket er en forudsætning for, at det kan overdrages til Ishøj Forsyning som spildevandsteknisk anlæg.

Bemærkninger til tillæg til spildevandsplan for Ishøj Kommune fremsendes senest den 7. december 2016

Her kan du se forslag til tillæg 3 til spildevandsplan

Her kan du se et kort over omlægning af Tranegilde Drængræft og Byrenden

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 12. oktober 2016