Hvad kan vi hjælpe med?

Høremøder skal øge trivsel hos børn med nedsat hørelse

I Børnehuset Bøgely lærer børnene, at man sagtens kan være en god legekammerat, selvom man har nedsat hørelse

”Det her skal vi snakke om,” siger tale-hørekonsulenten og tager fat i sit højre øre med to fingre. ”Jeg har også et til her,” fortsætter hun og tager fat i sit venstre øre, mens hun siger: ”Ved I, hvad det er?” ”Det er dit øre,” siger børnene i kor. De sidder foran hende på gulvet i Børnehuset Bøgely. 

Vi er til høremøde. Mødet er en del af en forebyggende indsats, som Ishøj Kommune har startet op for, at børn med nedsat hørelse kan trives og udvikle sig sammen med andre børn med normal hørelse. I Bøgely er der to børn med nedsat hørelse, og de deltager i høremødet på lige fod med deres kammerater. 

Udover tale-hørekonsulenten, som hedder Berit Jørgensen, deltager også psykolog Rebecca Skaarup-Hille og støtte-ressource-pædagog Vivian Buelund fra børnehaven. Stuen, de er i, er særligt indrettet med plader både i loft og på vægge, der giver en bedre akustik. 

Lærer om hørelse gennem leg

Til høremødet lærer børnene via forskellige øvelser forklædt som lege om deres to kammeraters problemer med ikke at kunne høre alt. For eksempel har psykologen medbragt en blå æske med hvide prikker på, som gemmer på forskellige ting, der kan sige lyde. For eksempel et hvidt plastikkrus, som hun gemmer bag æskens låg, mens hun presser på det. Børnene skal så gætte, hvad det er, de kan høre. Det kan dog være svært at koncentrere sig ret længe ad gangen, når man kun er tre år, så høremøderne varer som regel ikke mere end 10-15 minutter. 

”Legene er med til at stimulere lydoplevelsen og lydbearbejdningen.  Det første, de skal lære, er at lytte efter lyd, som ikke nødvendigvis er noget, man lige kan, når man er høreudfordret. Mange af øvelserne handler om at reagere på lyd, så det ikke er det visuelle, man reagerer på først,” forklarer tale-hørekonsulent Berit Jørgensen. Børnene kan måske ikke rent teknisk forstå, hvad et høretab er, men de får lettere ved at forstå, hvorfor deres kammerat har et høreapparat på.

”Til høremøderne kan vi så nogle små frø, der kan hjælpe børnene til at få en lettere forståelse for, at det ikke altid er lige let at høre. Så de for eksempel husker at gå hen til deres kammerat, når de vil ham noget. Det er vigtigt at få kontakt, inden lyden er der, for selvom man har høreapparat, er det stadig ikke lige så nemt at høre som med den hørelse, vi andre har med os fra fødslen. Høremøderne gør det også nemmere for de voksne at tale med børnene om det efterfølgende.”

En del af fællesskabet trods handicap 

Høreprojektet omfatter ikke kun høremødet, som er et af flere. Psykologen, tale-hørekonsulenten og støtte-ressource-pædagogen har også deltaget på et personalemøde i Bøgely for at fortælle om hørelse generelt med udgangspunkt i, hvordan børn med nedsat hørelse har behov for at blive mødt i hverdagen. Og så har de deltaget på møder med forældrene og holdt arbejdsmøder med personalet.

Den kortsigtede ambition med projektet er, at børn med hørenedsættelse i højere grad udvikler færdigheder, der forbedrer deres trivsel og generelle udvikling. På længere sigt er ambitionen, at børnene kan fungere i en almindelig folkeskoleklasse og får lige muligheder for at deltage i fællesskaber og læringsmiljøer i skole- og voksenlivet.

Som en del af projektet har kommunen også et samarbejde med audiologisk afdeling på Gentofte Hospital.

Det er kommunens visitationsudvalg, der én gang årligt skal tage stilling til, om projektet kan fortsætte. Håbet lige nu er, at det kan fortsætte indtil de to børn med nedsat hørelse skal begynde i skole. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. juli 2017