Hvad kan vi hjælpe med?

HOFORs pilotforsøg ved Thorsbro Vandværk

Ishøj Kommune giver tilladelse til pilotforsøg på Thorsbro Vandværk

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til HOFOR til udførelse af pilotforsøg med blødgøring og enkeltfiltrering af vand fra Værket ved Thorsbro samt tilladelse til midlertidig udledning af vand til Lille Vejleå og filterskyllevand til kloak i forbindelse med pilotforsøget.

Tilladelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber fredag den 1. juli 2016.

De to nedenstående tilladelser indeholder klagevejledning.

BilagStørrelse
tilladelse_til_midlertidig_udledning_til_lille_vejlea_fbm_pilotforsoeg_ved_thorsbro_vandvaerk.pdf776.25 KB
tilladelse_til_pilotanlaeg_til_bloedgoering_af_vand_paa_vaerket_ved_thorsbro.pdf139.17 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 3. juni 2016