Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Kommune tynder ud i skovene

Foto: Trine Helene Henrichsen/tekstogbillede.dk

Udtyndingen skal sikre plads ilt til træerne, så de kan blive stående i flere hundrede år

Det er for at skabe en naturskøn skov de næste mange hundrede år, at Ishøj Kommune de kommende dage har store maskiner kørende for at rydde ud i skoven.

”Vi udtynder ikke skovene, fordi vi gerne vil fjerne skov træer. Vi gør det, for at nogle af vores store træer kan få lov til at vokse i flere hundrede år. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal træernes rødder have god plads, så de kan optage så meget vand og så mange næringsstoffer som muligt, og så skal trækronerne have plads og lys for at vokse sig store og flotte,” siger Ivan Morberg, som er driftsleder hos Park-, Vej- og Miljøcenter.

Konsekvensen ved at lade skoven stå uberørt er, at træerne ikke får nok plads og lys og dermed kvæler hinanden.

Døde træer bliver levested

For at forbedre dyrelivet i Ishøjs skove, får nogle døde træer dog lov at blive stående.

”De døde træer, som vi ikke fjerner, er gode levesteder for insekter, fugle og svampe, og ved at lade træerne stå kan vi forhåbentlig på sigt opleve flere arter i skovene. Både biller, insekter og større dyr som skovfugle, ugler, rovfugle og småfugle bliver tiltrukket af den slags levesteder,” siger Ivan Morberg. 

Planen er, at der fremover skal udtyndes i Ishøjs skove med nogle års mellemrum. Første gang bliver i starten af april i år, hvor to kæmpemaskiner kommer til Ishøj. Den ene fælder træerne – den anden kører dem væk.

”Det kan se lidt voldsomt ud, når der kommer de her store maskiner og fjerner træer. Men det skaber et bedre skovmiljø, hvor træerne kan få lov at vokse sig store og stærke, og det giver på sigt et mere varieret naturlandskab, hvor borgere og gæster virkelig kan få lov at nyde den smukke natur,” siger Ivan Morberg.

Flis og parketgulve

Det træ, som bliver fældet i Ishøj, bliver genanvendt som flis eller parketgulve.

”Ved at sælge træet har vi en forventning om, at vi kan få en stor del af udgifterne til leje af maskiner og bemanding ind igen. Derudover glæder det os, at træet kan blive genanvendt, så andre får glæde af det,” siger Ivan Morberg.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. september 2016