Hvad kan vi hjælpe med?

Lejeboliger

Ishøj Kommune er en attraktiv kommune med forskellige typer af boliger

Udfyld ansøgningsskema til lejebolig

Har du allerede en godkendt boligansøgning, og ønsker du eventuelt at foretage ændringer til din ansøgning, skal du kontakte borgerservice på tlf. 43577575. Dette gælder også, hvis du ønsker, at din ansøgning sættes i bero.

Ishøj Kommune kan tilbyde både nye og nyrenoverede boliger tæt på København, Køge Bugt Strandpark, rekreative områder, indkøb, S-tog m.v.

Se kort over lejeboliger i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har samarbejdsaftaler med boligselskaberne om anvisning af almene boliger i kommunen.

Det betyder at, hver 4. ledige bolig i boligselskaberne sendes direkte op til anvisning i Ishøj Kommune. De øvrige ledige boliger, tilbyder boligselskaberne først til personer på deres interne venteliste - først herefter har kommunen anvisningsret til boligerne.

Formålet er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger, hvorfor anvisningen sker efter en konkret individuel vurdering.

Alle godkendte ansøgere, der opfylder de vejledende kriterier, som er besluttet af Ishøj Byråd, bliver registreret i vores boligsystem. Se kriterierne her

Ishøj Kommune har ikke en venteliste, hvorfor tildeling af boliger ikke foregår efter et traditionelt ventelisteprincip.

Tildeling af ledige boliger foregår efter en konkret individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold, økonomi o.a., set i forhold til de typer og størrelser af boliger, som kommunen får stillet til rådighed fra de almene boligselskaber. Det er derfor ikke muligt for boligsøgende at få oplyst, hvornår en bolig eventuelt bliver ledig, eller hvordan man er prioriteret til et boligtilbud blandt kommunens andre ansøgere.

Da Ishøj Kommune har rigtig mange ansøgere registreret i vores boligsystem - og igennem de sidste år har fået færre ledige boliger op fra boligselskaberne til anvisning, opfordrer Ishøj Kommune derfor til, at man også samtidg søger bolig andre steder, da man ved opskrivning til bolig via kommunen ikke er garanteret et boligtilbud.

Hvis du ønsker at se, hvilke boliger Ishøj Kommune har anvisningsret til, så klik her. Her fremgår priser m.v. på de enkelte boligselskabers hjemmesider.

Lejeboliger på vej

Seniorboliger - Kirkehaven - Indflytning 15. februar 2017 - se udlejningsbrochure. Opskrivning via kommunens ansøgningsskema.  - 30/11-2016 ALLE BOLIGERNE ER UDLEJET.

Søge lejebolig i Ishøj Kommune

For at kunne søge bolig i Ishøj Kommune skal du derfor opfylde mindst et af nedenstående vejledende kriterier:

  • Unge over 18 år, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i regionen.
  • Ansøgere, som ønsker at flytte f.eks. på grund af jobskifte eller lignende. Ansøgeren og vedkommendes evt. ægtefælle eller samlever skal kunne dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere fra Ishøj Kommune, som er kommet i bolignød på grund af skilsmisse, sygdom, hussalg eller lignende begivenheder. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Pensionister og andre ældre i Ishøj Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældre-egnet bolig.
  • Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen.
  • Personer, der allerede bor i en almen bolig i Ishøj Kommune, som modtager overførselsindkomster (f.eks. kontanthjælp eller førtidspension), og som ønsker sig en mindre og/eller billigere lejlighed.

Ungdomsboliger

Ishøj Kommune tilbyder en række nyrenoverede ungdomsboliger i vejleåparken til unge under 35 år i arbejde for en 2 årig periode eller personer der går på en SU-berettiget uddannelse eller har en læreplads. Du kan finde mere information om boligerne hos AAB afd.55

Kommunen tilbyder derudover ungdomsboliger på Ishøj Boulevard bestående af 6 punkthuse med 8 boliger hver opført i to etager. Hvert punkthus består af to selvstændige bygninger med en fælles trappe i midten til boligerne på 1. sal. I hver bygning er der to boliger på hver etage. Boligerne i stueetagen har terrassedør ud til en lille privat terasse, og de øverste lejligheder har alle altan. Alle boligerne har et bruttoareal på 50 m2 og er indrettet med entre med garderobeplads, spise- og opholdsrum med kogeniche, sove-/arbejdsrum og bad/WC. Adgangen til de 4 lejligheder på 1. sal sker ad en overdækket ståltrappe.

Hvem kan søge bolig

Alle unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov kan søge ungdomsbolig. Som unge uddannelsessøgende regnes unge, som er under en uddannelse, der berettiger til SU efter regler for Statens Uddannelsesstøtte. Desuden er unge som følger en erhvervsuddannelse berettiget til at søge ungdomsbolig. Udlejning efter et særligt behov beror på en konkret vurdering. Boligorganisationen kan opsige en almen ungdomsbolig med 3 måneders varsel:

  • Efter at andelshaveren har afsluttet sin uddannelse
  • Et år efter udløbet af uddannelsens normerede studietid.​
  • Hvis andelshaveren ikke er studieaktiv.

Vedtægter for Vildtbanegård

Kontakt

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

boliganvisningen@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Boliganvisningen via Digitalpost (e-boks)

Senest opdateret 17. januar 2018