Hvad kan vi hjælpe med?

Fleksydelsens størrelse

Fleksydelsens størrelse afhænger af, hvornår du er født, og om du har pensioner og andre indtægter

Selvbetjening

Ansøgning om fleksydelse - følgebrev

Beregn fleksydelse

Egen- og revisorerklæring

Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted

Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001

Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Læs om fleksydelsens størrelse

Hvor meget kan jeg få i fleksydelse?

Så meget kan du få i fleksydelse, hvis du er født:

 • før 1. januar 1956: Højst 192.828 kr. om året (2014)
 • mellem 1. januar 1956 til og med 30. juni 1959: Højst 211.899 kr. (2014) om året. For at få det høje beløb i fleksydelse, skal du vente til højst tre år før folkepensionsalderen med at gå på fleksydelse. Ellers er det højeste beløb i fleksydelse 192.828 kr. (2014)
 • 1. juli 1959 eller senere: Højst 211.899 kr. om året (2014).

Du kan dog højst få udbetalt det samme beløb i fleksydelse, som du gennemsnitligt har haft i lønindtægt fra fleksjobbet i de sidste 12 måneder, før du overgår til fleksydelse. Med i den gennemsnitlige indtægt regnes ledighedsydelse eller andre ydelser, der træder i stedet for løn i fleksjob.

Din fleksydelse bliver gjort mindre, hvis du har pensioner eller visse indtægter, fx:

 • pensioner
 • løn
 • indtægter fra selvstændig virksomhed
 • indtægter fra aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde
 • feriegodtgørelse eller løn under ferie
 • indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, fx nævningeposter eller bestyrelsesarbejde
 • løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde - herunder ydelser, der træder i stedet herfor, fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgiverens opsigelsesvarsel ikke er overholdt
 • indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • legater
 • udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Dine pensioners betydning for fleksydelsen er afhængig af, om pensionerne bliver udbetalt samtidig med fleksydelsen.

Er du tilmeldt fleksydelse gennem fortrydelsesordningen, vil din fleksydelse blive sat ned med to pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele år og måned, du mangler at betale fleksydelsesbidrag i forhold til den almindelige tilmelding. Det svarer til, at du får nedsat din fleksydelse med 353,17 kr. (2014) pr. måned for hvert hele års manglende bidragsbetaling og 29,43 kr. (2014) pr. måned for hver manglende måneds betaling af bidrag. 

Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl.

Sådan bliver fleksydelse udbetalt

Du kan kun få fleksydelse udbetalt, hvis du beder kommunen om det, og du skal oplyse kommunen om dine indtægter de sidste 12 måneder, dine pensioner, dit eventuelle arbejde og dine andre aktiviteter, der kan have indflydelse på fleksydelsen. Kommunen gennemgår oplysningerne og udbetaler fleksydelsen månedsvis bagud. Fleksydelsen skal senest være til din rådighed den sidste bankdag i måneden.

Kommunen må som udgangspunkt ikke udbetale fleksydelse til dig, hvis kommunen ikke har alle nødvendige oplysninger.

Du får ikke udbetalt fleksydelsen, hvis beløbet er mindre end 100 kr. pr. måned. Det kan være tilfældet, hvor antallet af fleksydelsestimer er sat ned, fx på grund af honorarer, feriepenge eller arbejde.

Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 12. maj 2015