Hvad kan vi hjælpe med?

Ejendomsbeskatning

Ejendomsskatter (Grundskyld) bliver opkrævet af og betalt til Ishøj Kommune. Se mere herom under ejendomsskatter

Ejendomsskatter mv.

Ejendomsskatter (grundskyld) opkræves af Ishøj Kommune på ejendomsskattebilletten, som udsendes hvert år i december måned.
Ejendomsskat betales af grundværdien, og det er Byrådet, som hvert år fastsætter grundskyldspromille og betalingsterminerne.
Grundskyldspromillen er for år 2016 fastsat til 25 ‰. Grundskyldspromillen på landbrugs- og gartneriejendomme kan højest være 7,2 ‰.
Herudover betaler erhvervsejendomme en dækningsafgift på 9 ‰  af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, det vil sige bygningsværdien – et fradrag på 50.000 kr.
Du kan hente en oversigt over årets promiller og priser her.

Der vedlægges ikke girokort, når betalingen sker via BetalingsService.

Ejendomsskattebilletten for 2016 har 4 rater, som skal betales på følgende tidspunkter:
•    1. rate: 9. januar 2017
•    2. rate: 7. april 2017
•    3. rate: 7. juli 2017
•    4. rate: 9. oktober 2017
 

Restancer

Såfremt indbetaling af ejendomsskatter ikke sker rettidigt, vil De i lighed med tidligere modtage en rykkerskrivelse fra kommunen og blive opkrævet et rykkergebyr på 250,00 kr.
Yderligere inddrivelse af restancerne er overflyttet til Ishøj Kommune fra den 2. februar 2017.

Husk ved ejerskifte
•    at der er 4 rater, og raterne betales forud. 
•    at 1. rate dækker januar-februar-marts o.s.v.
•    at der herfra sendes en skattebillet og girokort på ikke forfaldne rater til ny ejer.
 
Køber/sælger skal selv ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen.

Kontakt

Betaling og Ejendomsskat

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

7320@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 22. juni 2017