Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Fællesantenne

Ishøj Kommune ejer Ishøj Fællesantenne, men det er en ekstern leverandør, der driver det.

Driften sker på baggrund af vedtægterne for Ishøj Fællesantenne, som er besluttet af byrådet. Du finder vedtægterne i bilaget nedenfor.

Det er den eksterne leverandør, som varetager al administration, drift, service, moderniseringsarbejde m.v. Lige nu er den eksterne leverandør Kabelplus. 

BilagStørrelse
Vedtægter for Ishøj Fællesantenne94.54 KB

Hvad betaler jeg for?

Det er gratis at være abonnent på Ishøj Fællesantenne. Du betaler kun for de produkter, som du køber hos Kabelplus. 

Hvor skal jeg henvende mig?

Ishøj Kommune har efter udliciteringen ikke selv nogen sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne. Det er Kabelplus, der varetager al sagsbehandling i Ishøj Fællesantenne.

Alle henvendelser vedrørende abonnement, service og fejlretning skal rettes til Kabelplus:

Butik, Ishøj Østergade 45
27. maj - 9. juni:
Åbent alle dage kl. 10-21 (inkl. alle dage i pinsen)

10. juni - : 
Hverdage kl. 11-16.30

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 922 991
Alle dage kl. 11-21

Selvbetjening
www.kabelplus.dk
- hele døgnet

Hvorfor ser Ishøj Fællesantenne ud, som det gør?

Ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne har siden 2008 været udliciteret til en ekstern leverandør.

Siden den 1. juni 2017 har den eksterne leverandør været Kabelplus. Kabelplus vandt opgaven gennem et EU-udbud, som blev afholdt fra november 2016. 

Kommunen skulle afholde et udbud, fordi den kontrakt, som der i 2009 blev indgået med YouSee, udløb den 31. maj 2017. Og ifølge EU’s regler skal vi sætte opgaven i udbud, så alle interesserede virksomheder kan byde ind på den.

Det betyder blandt andet, at kommunen – modsat private personer – ikke selv må udpege en leverandør, men skal vælge blandt de virksomheder, som selv byder sig til, fordi de gerne vil have opgaven.

I forbindelse med udbuddet modtog vi to tilbud. Byrådet og kommunens eksterne rådgivere så på de to tilbud og vurderede dem efter en række kriterier – bl.a. pris, kvalitet og service. Resultatet blev, at Kabelplus vandt udbuddet, fordi de var bedst og billigst samlet set blandt de tilbud, som vi modtog.

Historien om Ishøj Fællesantenne fra 2008-2017

Af hensyn til effektivisering valgte Ishøj Byråd i 2008 at udlicitere driften af anlægget til en ekstern leverandør. Det blev A+Arrownet, der blev valgt som leverandør dengang via et EU-udbud. Ishøj byråd traf denne beslutning ud fra en vurdering af, hvilken leverandør der gav Ishøj Fællesantennes abonnenter det bedste tilbud. 

I sommeren 2009 blev A+Arrownet opkøbt af YouSee, som samtidigt overtog den aftale, der var indgået mellem Ishøj Kommune og A+Arrownet om drift af Ishøj Fællesantenne. I praksis lod YouSee sit datterselskab Dansk Kabel-TV passe Ishøj Fællesantenne indtil 2015, hvor alle kabel-tv-aktiviteterne blev samlet hos YouSee selv.

Indtil 1. juni 2017 blev antenneanlægget vedligeholdt og udviklet af YouSee, og det står nu som et fuldt moderne anlæg, hvor 80% er fiberbaseret.

Kabelplus er i kontrakten forpligtet til en yderligere opgradering af antennenettet til gigebredbånd inden udgangen af 2018. 

Hvad kommer der til at ske fremadrettet?

Flere indholdsleverandører

Ishøj Fællesantenne leder fortsat efter flere indholdsleverandører.

Et udbud afholdt i sommeren 2017 endte uforløst, og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vælge mellem flere indholdsleverandører. Kommunen arbejder fortsat på at skabe dialog med mulige indholdsleverandører, og håbet er, at det lykkes at få en aftale i hus, så der opnås konkurrence og valgfrihed på Ishøj Fællesantenne.

Opgradering af anlægget

Kabelplus er i fuld gang med at opgradere hele anlægget. Dette arbejde løber det meste af 2018, og skal være med til at sikre mere stabilt og hurtigt internet til medlemmerne på Ishøj Fællesantenne. 

Kontakt

Ishøj Fællesantenne

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

faellesantenne@ishoj.dkSpørgsmål om produkter, priser, service og fejl?

Kontakt Kabelplus:

Butik, Ishøj Østergade 45

Hverdage kl. 11-16.30
Lør.-søn. lukket

Kundeservice
Tlf. 71 992 991
Hverdage kl. 11-16.30

Bredbåndssupport
Tlf. 71 992 991
Alle dage kl.11-21

Selvbetjening
www.kabelplus.dk
- hele døgnet

Senest opdateret 15. januar 2018