Hvad kan vi hjælpe med?

Fleksydelse

Du kan få fleksydelse i op til fem år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden kortere

Selvbetjening

Ansøgning om fleksydelse - følgebrev

Beregn fleksydelse

Egen- og revisorerklæring

Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted

Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001

Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Læs om fleksydelse

Kan jeg få fleksydelse?

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser: 

  • Du har nået fleksydelsesalderen, som i dag er 60 år. Alderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2017 til 2023
  • Du er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder
  • Du betaler fleksydelsesbidrag
  • Du skal som hovedregel have betalt fleksydelsesbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til fleksydelse efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978
  • Du eller dit pensionsselskab el.lign. har indberettet værdien af dine pensioner til kommunen
  • Du bor i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.  

I skemaet kan du se din fleksydelses- og folkepensionsalder, og hvor mange år du højst kan få fleksydelse. I tabellen er vist den gældende fleksydelses- og folkepensionsalder. Er du født senere end 1962, vil alderen kunne blive reguleret afhængigt af levetiden.  

Så længe kan du få fleksydelse  
Fødselsdato​ ​Fleksydelsesalder ​Folkepensionsalder ​År med fleksydelse
Frem til 31-12-1953​ 60​ ​65 ​5
01-01-1954 til 30-06-1954​ ​60½ ​65½ ​5
01-07-1954 til 31-12-1954​ 61​ 66​ 5​
01-01-1955 til 30-06-1955​ 61½​ 66½​ 5​
01-07-1955 til 31-12-1955​ 62​ 67​ 5​
01-01-1956 til 30-06-1956​ 62½​ 67​ 4½​
01-07-1956 til 31-12-1958​ 63​ 67​ 4​
01-01-1959 til 30-06-1959​ 63½​ 67​ 3½​
01-07-1959 eller senere 64​ 67​ 3​
 

Hvis du ikke kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen efter de almindelige regler, kan du i visse tilfælde melde dig til gennem fortrydelsesordningen.

Kommunen kan fortælle dig mere om fleksydelse. 

Hvornår kan jeg gå på fleksydelse?

Du kan tidligst få fleksydelse fra den 1. i måneden, efter du opfylder betingelserne, og kommunen har modtaget din skriftlige ansøgning.

Henvend dig i kommunen i god tid, inden du vil gå på fleksydelse. Du skal skriftligt søge om fleksydelse hos kommunen. Kommunen undersøger, om du opfylder betingelserne for ret til fleksydelse. Desuden beregner kommunen, hvor stor din fleksydelse kan blive.

Kommunen kan fortælle dig mere om fleksydelse.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 4. juni 2015