Hvad kan vi hjælpe med?

Skolesundhedstjenesten

Den kommunale sundhedstjeneste på Ishøjs skoler

At være sund er en forudsætning for at befinde sig godt i skolen. En sund elev har masser af energi til at lære, lege og være sammen med andre elever og voksne. Sundhedstjenestens opgave er at bidrage til, at elevens helbreds- og sundhedstilstand er så god som muligt.

Oversigt over Skolesundhedstjenestens tilbud

Her kan du se en oversigt over Skolesundhedstjenestens tilbud på de enkelte klassetrin:

0. klasse:   Undersøgelse af syn, hørelsen, farvesyn, højde/vægt samt sundhedssamtale med sundhedsplersken. Åben dør.

1. klasse:   Undersøgelse af syn, højde/vægt samt hørelsen efter behov og sundhedssamtale med sundhedsplejersken. Åben dør.

2. klasse:   Åben dør.

3. klasse:   Undersøgelse af højde/vægt. Undervisning af sundhedsplejersken. Åben dør.

4. klasse:   Åben dør.

5. klasse:   Undersøgelse af ryg, syn, og højde/vægt. Sundhedssamtale med børne-ungelægen. Undervisning i pubertet af sundhedsplejersken. Åben dør.

6. klasse:   Åben dør.

7. klasse:   Undersøgelse af syn, hørelsen, og højde/vægt. Sundhedssamtale med sundhedsplejersken. Undervisning af sundhedsplejersken. Åben dør.

8. klasse:   Undervisning af sundhedsplejersken i seksualitet/præventation og følelser. Åben dør.

9. klasse:   Undersøgelse af syn og vægt/højde samt sundhedssamtale med børne-ungelægen. Åben dør.

Sundhedssamtaler i 0. og 1. klasse

I 0. klasse og i 1. klasse er det vigtigt, at eleven får en god skolestart. Derfor tilbyder vi en sundhedssamtale med en sundhedsplejerske. Vi undersøger også elevens syn, hørelse samt højde/vægt. Vi forventer, at en eller begge forældre deltager.

Inden undersøgelsen får eleven et skema med hjem, som I forældre skal udfylde sammen med jeres barn. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i skemaet eller i, hvad der er vigtigt for jer.

Hensigten med sundhedssamtalerne er at gøre eleven bevidst om egen sundhed, så eleven igennem skoleforløbet kan blive endnu bedre til at tage vare på egen sundhed. Sundhedsplejerskerne har tavshedspligt. De vil dog, i det omfang de finder det nødvendigt, tage kontakt til elevens forældre og klasselærer for at drøfte elevens trivsel.

Sundhedssamtaler i 5., 7. og 9. klasse

I 5 klasse kommer eleverne ned til børne- og ungelægen i små grupper, hvor de udover sundhedssamtalen også får undersøgt ryggen, synet samt højde/vægt.

I 7. klasse kommer eleverne til sundhedssamtale hos sundhedsplejersken og får undersøgt syn, hørelsen og højde/vægt. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i den trivselsundersøgelse, som eleverne deltager i på 7. klassetrin.

I 9. klasse tilbydes alle elever en individuel udskolingsundersøgelse/-samtale med børne- og ungelægen. Samtalen tager udgangspunkt i den trivselsundersøgelse, som eleverne deltager i på 9. klassetrin.

Hensigten med sundhedssamtalerne er at gøre eleven bevidst om egen sundhed, så eleven igennem skoleforløbet kan blive endnu bedre til at tage vare på egen sundhed. Sundhedsplejersken og børne- og ungelægen har tavshedspligt. De vil dog, i det omfang de finder det nødvendigt, tage kontakt til elevens forældre og klasselærer for at drøfte elevens trivsel.

Åben dør

Sundhedsplejerskerne tilbyder Åben dør på skolerne i Ishøj Kommune. Det vil sige, at sundhedsplejersken er  til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig med spørgsmål omkring elevens sundhed og trivsel. Det kan for eksempel dreje sig om vægt, ondt i maven, syn, hovedpine, træthed, hyppige forkølelser, kammeratskab, mobning, pubertet og lignende.

Har eleven brug for yderligere undersøgelser kan Sundhedstjenesten henvise til f.eks. talepædagog, skolepsykolog, praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge. Vi kan også formidle kontakt til andre forebyggende indsatser i Center for Børn og Forebyggelse, hvis vi sammen med jer finder det nødvendigt.

Alle elever kan henvende sig personligt til sundhedsplejersken. Forældre og lærere kan henvende sig telefonisk, per e-mail eller ved at skrive i kontaktbogen.

Her kan du se, hvornår sundhedsplejerskens dør er åben på dit barns skole:

Gildbroskolen: Torsdag 11.30 - 12.30

Ådalens privatskole: Torsdag  11:00 - 12:00

Vibeholmskolen: Onsdag og torsdag  9:30 - 10:30

Strandgårdskolen: Fredag 8:10 - 10:10

Ishøj skole: Torsdag fra 9:30 - 10:00 og 11:30 - 12:00

Vejlebroskolen: Onsdag og torsdag 9:30 - 10:30

Yderligere undersøgelse eller indsats

Hvis eleven har brug for yderligere undersøgelse eller indsats, kan Sundhedstjenesten henvise til for eksempel tale-/hørekonsulent, skolepsykolog, praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge. Vi kan også formidle kontakt til forebyggende indsatser i Center for Børn og Forebyggelse, hvis vi sammen med jer finder det nødvendigt. Det kan eksempelvis være indsatser til forebyggelse af overvægt eller trivselsproblemer. Her kan du læse mere om forebyggende indsatser i Center for Børn og Forebyggelse.

Sundhedspædagogiske undervisningsforløb

I løbet af elevens skoleforløb tilbyder Skolesundhedstjenesten gennem aftale med klasselæreren forskellige undervisningsforløb i små grupper eller i klassen. Emnerne kan være: pubertet, seksualitet, prævention, følelser, kammeratskab, kroppens udvikling og kost.

Kontakt Skolesundhedstjenesten

Her finder du kontaktoplysninger på sundhedsplejersken på dit barns skole og på Ishøj Kommunes børne- og ungelæge:

Vejlebroskolen:
Pia Arenfeldt Christensen   Tlf. 24 49 35 83
Joan Hansen   Tlf. 29 13 11 44

Vibeholmskolen:
Liselotte Winsløv   Tlf. 24 49 35 75

Ådalen:
Tina Biehl Nielander  Tlf. 51 23 13 81

Ishøjskole:
Marianne Bidstrup  Tlf. 51 23 13 82

Gildbroskolen:
Marianne Reves  Tlf. 51 23 13 83

Strandgårdsskolen:
Jacqueline Bennett  Tlf. 29 41 35 16

Børne og ungelæge:
Tove Billeskov  Tlf. 24 22 91 99

Kontakt

Center for Børn og Forebyggelse

Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj

Tlf. 43577580Skriv til Center for Børn og Forebyggelse via Digitalpost (e-boks)

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 25. september 2017