Hvad kan vi hjælpe med?

Skadedyr

Her finder du hjælp til bekæmpelse af skadedyr som blandt andet rotter, muldvarpe og mus

Rotter

Anmeldelse af rotter

Ishøj Kommune har et samarbejde med Kiltin A/S som bekæmper rotter i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Venligst udfyld nedenstående formular, hvorefter du vil blive kontaktet af en rottebekæmper. Rottebekæmperen vil ringe dig op for at aftale et besøg på din ejendom.

I byzoneområder sker bekæmpelse af rotter, kun efter henvendelse herom. 

I landzoneområder vil alle ejendomme få besøg af kommunens rottebekæmper 2 gange om året, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. 

Det er kun kommunens rottefænger, der må anvende rottegift. 

På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om rotter.

Vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

 • Lyde
  Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.
 • Lugt
  Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.
 • Ekskrementer
  Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.
 • Huller
  Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. 
  Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Vil du vide mere om rotter, så besøg Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad kan man gøre, hvis man har rotter inde i huset?

Ishøj kommune har en aftale med rottebekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S. 
i  første omgang kommer rottebekæmperen ud og stiller smækfælder op.

Hvis rotterne ikke er fanget efter et par dage og føden er væk, har de helt sikkert været i nærheden af fælden. Når en rotte får fat i føden uden at blive fanget, er den sandsynligvis blevet såret. Rotten lægger sig til at dø et eller andet sted, fx i isoleringer i vægge eller på lofter.

Da den ikke er til at finde, går der ca. 4-6 uger, før at rotten er mumificeret. I den periode kan man være plaget af lugtgener. Rottebekæmperen kan sprøjte området med en speciel desinfektionsvæske, som fjerner lugtbakterier og tager toppen af lugtgenerne

Til toppen

Muldvarpe og mosegrise

Du kan anmelde muldvarpe og mosegrise på RotteWeb.

Skriv i kommentarfeltet at det drejer sig om muldvarpe eller mosegrise.

Kommunen betaler kun for bekæmpelse, hvis det drejer sig om en grund på under 1000 m2.

Til toppen

Katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte og ønsker dem indfanget og aflivet, kan du rette henvendelse til Park-, Vej- og Miljøcenter. Arbejdet udføres af en katteinspektør fra Kattens Værn, og udgifterne betales af kommunen.

Øremærkede katte, katte med halsbånd og katte der skønnes at være tamme, vil blive lukket ud igen på samme sted, som de blev fanget.

I egen- og ikke mindst i kattenes- interesse opfordrer vi derfor katteejere til at lade deres katte bære halsbånd med oplysning om ejers navn og adresse. Vi opfordrer også katteejere til at lade deres tamme katte øremærke, så vi kan udgå fejltagelser.

Til toppen

Mus

Mus er ubehagelige at have i sin ejendom, da de kan gnave i fx elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via ganske små smuthuller. Det er derfor vigtigt at sørge for, at boligen er helt tæt.

Hvis musene er sluppet ind, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af musefælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem.

Til toppen

Ræve

Bekæmpelse af ræve kan foretages hele året, dog fraråder man at bekæmpe ræve, så længe de har hvalpe, hvilket vil sige i perioden marts til juli måned. I yngletiden bliver der som hovedregel ikke opsat fælder.

Vi kan henvise til Ole Jacobsen hvor du kan få en snak om dit ræveproblem på telefon 56871746 eller mobil nr. 21251746 når det drejer sig om private haver. Bekæmpelse af ræve foretages for borgerens egen regning.

Du kan også finde nyttig information på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.

Til toppen

Andre skadedyr

Hvis du konstaterer andre skadedyr, må du selv rekvirere hjælp hos en skadesdyrsbekæmper. Du kan finde nyttig information på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.

Til toppen

Kontakt

Park-, Vej- og Miljøcenter

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 18. november 2016