Hvad kan vi hjælpe med?

Skolestart

Læs om start i børnehaveklasse.

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Skoleindskrivningen til start i børnehaveklasse i 2019 sker i november måned 2018. Har dit barn alderen til at starte i skole, får du information om skoleindskrivningen via et brev i e-boks.

Skoleindskrivning - hvordan og hvornår?

Den digitale skoleindskrivning til skolestart 2019 sker i november 2018. 

Der skal bruges NemID ved indskrivningen. Hvis du ikke har NemID, kan du her bestille NemID gratis.

Hvis du ikke har internetadgang eller har brug for hjælp til indskrivningen, kan du henvende dig i Borgerservice i Ishøj Bycenter eller på distriktsskolen. Du kan også foretage indskrivningen ved åbent hus-arrangementet på skolen. Husk at medbringe NemID.

På den digitale skoleindskrivning kan du:

  • Vælge at dit barn skal starte på distriktsskolen.
  • Ønske en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Optagelse afhænger af om der er plads. Du får besked i februar måned om ansøgningen imødekommes.
  • Vælge om dit barn også skal starte i skolefritidsordning (sfo).
  • Oplyse om dit barn skal gå på en privatskole.
  • Oplyse om dit barn skal gå i folkeskole i en anden kommune.

Informationsmøder/åbent hus på skolerne

Kommunens folkeskoler holder informationsmøder/åbent hus i løbet af november måned. Formålet med informationsmøderne er at skolerne informerer om og præsenterer, hvad skolen og sfo kan tilbyde dig og dit barn.

Her kan du se hvornår de forskellige skoler holder informationsmøder/åbent hus:

Skole Dato og tid
Strandgårdskolen Ikke fastsat
Gildbroskolen  Ikke fastsat
Vejlebroskolen  Ikke fastsat
Vibeholmskolen  Ikke fastsat
Ishøj Skole  Ikke fastsat

Folkeskoler og skoledistrikter

I Ishøj er der fem folkeskoler. de nedenstående links kan du klikke dig ind de enkelte skolers hjemmesider:

Hver skole har sit skoledistrikt. Du finder et kort over skoledistrikterne for skoleåret 2018/2019 på denne side.

Optagelse på anden skole i kommunen end distriktsskolen

Elever kan optages på anden skole end distriktsskolen, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på den aktuelle årgang på den ønskede skole er under 25.

Er det ikke muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en ønsket skole, vil optagelsen ske efter følgende prioriterede kriterier:

  1. De elever, som har søskende på den ønskede skole
  2. De elever, der bor nærmest den ønskede skole
  3. De elever, der har gået i dagtilbud i det ønskede skoledistrikt

Hvis der er flere ansøgere til en skole end der er plads til, bliver der oprettet en venteliste på skolen.

Du vil få besked i februar måned, om dit barn har fået plads på den ønskede skole.

Skolefritidsordning (sfo)

Der hører en skolefritidsordning (sfo) til alle skoler. Du melder dit barn i sfo samtidig med, at du skriver dit barn op til skole i den digitale skoleindskrivning.

I Ishøj Kommune begynder kommende skolebørn i sfo den 1. april i det år, hvor de begynder i skole. Dit barn bliver automatisk meldt ud af børnehaven den 31. marts i det år, barnet skal starte i skole, uanset om du melder dit barn i sfo eller ej.

Det er ikke muligt at vælge en anden sfo end den sfo, der hører til den skole, dit barn bliver optaget på.

Du skal betale for, at dit barn går i sfo. Taksten for sfo i 2018 er følgende:
•    Sfo1: 1.457 kr. pr. måned
•    Sfo1 på Strandgårdskolen: Fra april til og med juni: 1.457 kr. pr. måned. Juli er betalingsfri. Fra 1. august: 1.258 kr. pr. måned

Juli måned er betalingsfri.

Udsat skolestart

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I helt særlige tilfælde er det muligt at lade et barn begynde i skole et år senere end undervisningspligten indtræder.

Udsættelse af undervisningspligten kan bevilges, hvis det vurderes, at barnet vil få brug for særlig meget støtte i børnehaveklassen og at et ekstra år i institutionen vil kunne gøre, at barnet året efter kan starte i børnehaveklassen uden støtte eller med kun lidt støtte. Dette vurderes af en psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse.

Hvis barnet får udsat skolestarten, skal barnet begynde i børnehaveklasse det følgende år.

Det er Center for Dagtilbud og Skoler der behandler ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten. En ansøgning skal som minimum indeholde en begrundelse fra barnets forældre og en begrundet indstilling fra barnets institution.

Ansøgningsskemaet udfyldes i samarbejde med personalet i dit barns børnehave og afleveres til Center for Dagtilbud og Skoler. Ansøgningsfristen er den 19. december 2017.

Ansøgningsskema om udsættelse af undervisningspligten kan du hente i barnets børnehave eller du kan hente ansøgningsskemaet her.

Der kan ikke søges om udsættelse af undervisningspligten via den digitale skoleindskrivning.

Frit skolevalg over kommunegrænsen

Du har krav på, at dit barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i en anden kommune end Ishøj Kommune, hvis der er plads på skolen. Den enkelte kommune fastsætter egne regler for frit skolevalg.

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale selvbetjeningsløsning til at indskrive dit barn på en folkeskole i en anden kommune end Ishøj Kommune. Du skal derfor selv kontakte den ønskede skole. Barnet har ret til at blive optaget i en skolefritidsordning/fritidstilbud på den valgte skole, hvis der plads.

Husk at give besked til Center for Dagtilbud og Skoler, hvis dit barn optages på en skole i en anden kommune. Du kan enten ringe på 4357 7404 eller sende en mail til CDS@ishoj.dk.

Vælger du, at dit barn skal optages på en skole i en anden kommune, er Ishøj Kommune ikke forpligtet til at yde fri befordring.

Indskrivning i privatskole

Du kan ikke benytte Ishøj Kommunes digitale skoleindskrivning til at skrive barnet ind på privatskole. Men du skal oplyse, i den digitalte skoleindskrivning, at du ønsker at barnet skal på privatskole.

Hvis du vælger, at barnet skal gå på privatskole, skal du selv kontakte den pågældende privatskole.

Alternativt skoletilbud

Hvis du er i kontakt med Center for Børn og Forebyggelse og er usikker på, om dit barn skal have et alternativt skoletilbud, kan du kontakte barnets psykolog eller talepædagog for endelig afklaring.

Besked om skolestart

I februar 2019 får alle forældre brev om skolestart og start i sfo. Hvis du har ønsket en anden skole end distriktsskolen, får du besked om dit barn har fået plads på den ønskede skole. Dette afhænger af, om der er plads på den ønskede skole.

Det er skolen, der sender besked om, hvornår dit barn skal møde første dag i børnehaveklasse.

Foto- og transporttilladelse i selvbetjeningsløsningen

Fototilladse:
I forbindelse med elevernes forskellige arbejde på skolen, bruger skolen ofte billeder for at illustrere et arbejde eller en situation. Skolerne ønsker på den måde at delagtiggøre så mange forældre som muligt i skolens dagligdag. Ved den digitale skoleindskrivning kan du som forælder angive, om skolen må offentliggøre billederne af dit barn. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

Transporttilladse:
Ved den digitale skoleindskrivning kan du angive, om skolen må transportere dit barn med bus eller bil. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

Adresser og telefonnumre

Center for Dagtilbud og Uddannelse
Rådhuset, Etage 5
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 74 04
Email: CDU@ishoj.dk

Center for Børn og Forbyggelse
Rådhuset, Etage 5
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 74 10
Email: CBF@ishoj.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 17. september 2018