Hvad kan vi hjælpe med?

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har af Ishøj Byråd fået kompetencen til at administrere de regler og kriterier, der gælder på folkeoplysningsområdet. Der er tale om mange forskellige sager, der handler om borgernes muligheder for at have et aktivt fritidsliv.

Udgangspunktet for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er de rammer, der er defineret i Folkeoplysningsloven, samt de retningslinjer og kriterier, der er vedtaget i Ishøj Byråd.
Folkeoplysningslovens formål er at sikre offentlige tilskud og lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, der ikke mindst gennemføres i foreninger og i aftenskoler.

Folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig med områder som:

  • Godkendelse af nye foreninger og aftenskoler.
  •  Fordeling af økonomiske tilskud og lokaler til godkendte tilskudsberettigede foreninger og aftenskoler.
  •  Forslag og udtalelser til Ishøj Byråd om sager indenfor Folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget har 15 medlemmer – 7 byrådsmedlemmer og 8 brugerrepræsentanter. Desuden er der en række tilforordnede brugerrepræsentanter uden stemmeret. Udvalget er således bredt sammensat. Det sikrer en stor brugerindflydelse samt en løbende dialog mellem brugere og byrådspolitikere.
Folkeoplysningsudvalget vælges af Ishøj Byråd for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Dagsordener og referater fra møder i Folkeoplysningsudvalget kan læses på Ishøj Kommunes hjemmeside: http://www.ishoj.dk/dagsordener-og-referater. Klik herefter på den ønskede dato under Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets mødekalender for 2017 kan ses her.

Post til Folkeoplysningsudvalget stiles til Kultur og fritidscentret på mail: kultur@ishoj.dk.

Kontakt

Kultur- og Fritidscenter

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 1. februar 2017