Hvad kan vi hjælpe med?

Takster for dagpleje, daginstitution og sfo

På denne side finder du en oversigt over prisen for pasning i dagpleje, daginstitution og sfo.

Takster 2017

 • En vuggestueplads koster 3.059 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 2.947 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.180 kr. pr. måned
 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 1.305 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) 552 kr. pr. måned
 • Morgenåbning i sfo2 (4. klasse) 342 kr. pr. måned

Specialgruppen i Piletræet

 • En børnehaveplads koster 1.090 kr. pr. måned

Sfo på Strandgårdskolen og Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 865 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 316 kr. pr. måned
 • En plads i gruppeordningens sfo1 (0. - 3. klasse) koster 433 kr. pr. måned
 • En plads i gruppeordningens sfo2 (4. - 6. klasse) koster 158 kr. pr. måned

Sfo Ishøjgård

 • En plads i sfo1 (0. - 3. klasse) koster 433 kr. pr. måned
 • En plads i sfo2 (4. - 6. klasse) koster 158 kr. pr. måned

Kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, sfo1 eller privat pasning. Det er ikke muligt at få søskendetilskud i sfo2.

Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og sfo, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og sfo.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse om mulighederne for at få fripladstilskud på Borger.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skoler

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cds@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 22. december 2016