Hvad kan vi hjælpe med?

Organisationer for etniske minoriteter

Der findes forskellige organisationer, som varetager etniske minoriteters interesser i Danmark

Selvbetjening

Klag over forskelsbehandling

Læs om organisationer for etniske minoriteter

Integrationsråd

Landets kommuner kan vælge at nedsætte et integrationsråd, som har til formål at sikre en kvalificeret rådgivning på integrationsområdet i kommunen.

Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer, der alle bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne, og hvert integrationsråd skal desuden udpege en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter består af medlemmer fra integrationsrådene ude i kommunerne. Repræsentantskabet har til opgave at vælge medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 medlemmer fra de kommunale integrationsråd.

Rådet rådgiver Social-, Børne- og Integrationsministeren i spørgsmål og sager, der handler om flygtninge, indvandrere og integration. Rådet har sekretariat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af fx køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Den tidligere komité Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har fået sine opgaver overført til Ligebehandlingsnævnet.

Private organisationer

Udover de offentlige institutioner findes der en række private organisationer, foreninger og centre, der på forskellig vis arbejder med flygtningespørgsmål og ligebehandling af indvandrere.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. februar 2016