Hvad kan vi hjælpe med?

Klage- og rådgivningsinstanser

Der er forskellige muligheder for at klage og få rådgivning om forbrugerspørgsmål

Selvbetjening

Klag online - forbrug.dk

Min sag - Forbrug.dk

Firmatjek

Læs om klage- og rådgivningsinstanser

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Der er fastsat grænser for, hvor meget eller hvor lidt en vare må koste, for at du kan klage. Som hovedregel skal prisen være mindst 1000 kr. og højst 100.000 kr., men der er visse undtagelser, som fx en minimumspris på 650 kr. for tøj og sko.

En klagesag afgøres på skriftligt grundlag. For at klage til Forbrugerklagenævne skal du forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Dernæst skal din klage igennem en mæglingsfase hos Center for Klageløsning ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Lykkes det ikke at finde en løsning, kan du indsende en skriftlig klage til Forbrugeklagenævnet.

Hvis du sender din klage til Forbrugerklagenævnet uden at have forsøgt at løse problemet direkte med den erhvervsdrivende og uden mæglingsfasen, vil din sag blive afvist i Forbrugerklagenævnet.

Pris

Det koster 400 kr. (2016) at klage, og du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen bliver afvist.

Forbrugerklagenævnets afgørelser

Hvis den erhvervsdrivende eller forbrugeren ikke efterlever nævnets afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Den erhvervsdrivende kan enten ikke meddele eller meddele, om han / hun ønsker at være bundet af afgørelsen. Der er en frist på 30 dage, efter den erhvervsdrivende har modtaget afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet.

Hvis den erhvervsdrivende ikke meddeler, at han / hun ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, bliver den bindende i den forstand, at den kan komme for fogedretten og der blive gennemtvunget. Den erhvervsdrivende har dog i Fogedretten mulighed for at gøre indsigelse over afgørelsen. Herefter kan fogedretten henvise sagen til de almindelige domstole.

Omvendt - hvis den erhvervsdrivende meddeller, at han / hun ikke ønsker at være bunden af afgørelsen, kan du som forbruger få hjælp af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at indbringe sagen for retten. Du kan få dækket omkostningerne til at føre retssagen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis du ikke har retshjælpsforsikring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjælper med at lave og sende en stævning til retten. Øvrige aktiviteter står du eller din eventuelle advokat selv for.

Det er ikke alle klager, Forbrugerklagenævnet tager sig af. Visse klager skal rettes til private klage- eller ankenævn, som er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan få mere at vide om Forbrugerklagenævnet og dets afgørelser på forbrug.dk. Her finder du også en liste over godkendte klagenævn.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med private erhvervsdrivende med udgangspunkt i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser fra andre. Hvis Forbrugerombudsmanden mener, at en erhvervsdrivende har brudt loven, kan han uddele bøder, anmode politiet om at iværksætte en efterforskning eller bede anklagemyndigheden om at rejse tiltale.

Du kan kontakte Forbrugerombudsmanden med spørgsmål, eller hvis du mener, han bør tage en bestemt sag op. Forbrugerombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle alle sager, men ser på, om en klage fx udgør et alvorligt problem for forbrugeren, eller om det er et generelt problem, der giver anledning til mange klager mm.

Alle får svar på deres henvendelse, enten ved at sagen tages op, henvises til rette myndighed eller oplysning om love og regler på området. Du kan få mere at vide hos Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, hvor du kan få råd og vejledning om dine rettigheder som forbruger. Rådet er en privat organisation og behandler ikke klagesager. Forbrugerrådet udgiver magasinet, ”Tænk”, der jævnligt tester og evaluerer en række produkter rettet mod forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, der tager sig af lovgivningen på forbrugerområdet. Styrelsen leverer faglig ekspertise til Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden mm. Hovedformålet med Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er blandt andet at levere viden på forbrugerområdet, sikre beskyttelse af forbrugerne og fremme dialog mellem forbruger og virksomhed.

Du kan få telefonisk råd og vejledning om forbrugerspørgsmål hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerhotline. Her kan du blandt andet finde ud af, om din klage er berettiget, eller om du har den nødvendige dokumentation. Hotlinen har telefon 70 13 13 30 og har åbent fra kl. 11 til kl. 13. Chatten har åbent fra kl. 9 til kl. 15 alle hverdage. Du kan døgnet rundt få råd og vejledning på forbrug.dk.

Center for Klageløsning

Center for Klageløsning er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Center for Klageløsning hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at finde en mindelig løsning, hvis der er opstået en konflikt på baggrund af køb af en vare eller levering af en tjenesteydelse. Det er kun forbrugere, der kan klage til Center for Klageløsning, men Center for Klageløsning repræsenterer ikke nogen af parterne. Center for Klageløsning kan ikke træffe en afgørelse, som parterne er tvunget til at følge. Parterne skal selv blive enige om en løsning af deres konflikt.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 3. februar 2016