Hvad kan vi hjælpe med?

Efterlønnens størrelse

Din efterløns størrelse afhænger af efterlønstidspunktet, samt dine pensioner og andre indtægter

Selvbetjening

Beregn efterløn

Læs om efterlønnens størrelse

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Størrelsen af din efterløn afhænger bl.a. af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder. Du kan højst få efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, du ville være berettiget til, hvis du i stedet var ledig. Du kan få op til eller 4.135 kr. pr. uge (2015) og 4.180 kr. pr. uge (2016), hvis du er fuldtidsforsikret, og 2.755 kr. pr. uge (2015) og 2.785 kr. pr. uge (2016), hvis du er deltidsforsikret.

Er du født før 1. juli 1959, kan du dog højst få 91 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du opfylder den såkaldte udskydelsesregel. Det svarer til højst 3.765 kr. (2015) om ugen og 3.805 kr. (2016) om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 2.505 kr. (2015) om ugen og 2.535 kr. (2016), hvis du er deltidsforsikret.

Er du tilmeldt efterløn via fortrydelsesordningen, vil din efterløn blive sat ned med to pct. af højeste dagpengesats for hvert hele år og måned, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den almindelige tilmelding. Det svarer til, at du får nedsat din efterløn med 16,54 kr. (2015) pr. dag og 16,72 kr. (2016) pr. dag for hvert hele års manglende bidragsbetaling og 1,38 kr. (2015) pr. dag og 1,39 kr. (2016) pr. dag for hver manglende måned.

For at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede skal du have været fuldtidsforsikret i mindst ti år inden for de seneste 15 år. Heraf skal mindst 52 uger være placeret lige før overgangen til efterløn. Du får efterløn efter den samme sats i al den tid, du er på efterløn.

Din a-kasse kan fortælle dig mere om efterlønnens størrelse.

Beregn efterløn

Tryk på "Start" ovenfor for at få en vejledende beregning af, hvor meget du vil kunne få i efterløn.

Sådan bliver din efterløn udbetalt

Du skal oplyse a-kassen om dit arbejde og dine andre aktiviteter på et efterlønskort eller i en halvårserklæring. A-kassen gennemgår oplysningerne og udbetaler efterlønnen for enten fire- eller fem-ugers-perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Efterlønnen skal senest være til din rådighed den sidste bankdag i måneden.

A-kassen må ikke udbetale efterløn til dig, hvis a-kassen ikke har alle nødvendige oplysninger.

Du kan ikke få udbetalt efterløn for mindre end 7,4 timer på en uge. Det kan være tilfældet, hvor antallet af efterlønstimer er sat ned, fx på grund af honorarer, feriepenge eller arbejde.

Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl.

Hvis du vil klage

A-kasserne træffer afgørelse om efterløn. Du kan klage over a-kassens afgørelser til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Du skal sende klagen til din a-kasse, som derefter videresender den. Hvis du er uenig i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 5. december 2015