Hvad kan vi hjælpe med?

Pension, hvis I flytter sammen

Når du flytter sammen med din kæreste, er det en god anledning til at tjekke dine pensioner

Selvbetjening

Se dine egne pensioner – PensionsInfo

Læs om pension, hvis I flytter sammen

Planlæg jeres pension

Flytter du sammen med din kæreste, kan det være en god anledning til at se på jeres indbetalinger til pension. Måske ønsker I, at pensionen skal tilpasses jeres nye situation og behov?

Giv din pension et servicetjek

Det er rart at vide, om du og din samlever er sikret tilstrækkeligt økonomisk, når du dør. Som samlevende arver I ikke automatisk hinanden, hvis en af jer dør, uanset hvor længe I har boet sammen. Derfor kan I have et ekstra behov for at sikre hinanden.

Sådan sikrer du din samlever gennem pension

Du kan sikre din samlever i tilfælde af din død. Det kan du gøre på forskellige måder i forhold til dine forskellige pensioner:

  • Din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond: Opsparingen vil altid blive udbetalt til boet, når du dør. Du kan ikke indsætte en begunstiget. Din samlever får derfor kun pengene, hvis der er overskud i boet, og du har sørget for et testamente, der gør din samlever til arving.
  • Engangsbeløb fra ATP og Ægtefælle-/samleverpension: Fra ATP Livslang Pension og nogle arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner bliver der udbetalt en ydelse eller pension til din samlever ved din død. Du kan registrere din samlever hos pensionsselskabet og ATP, hvis du ønsker, at han eller hun skal modtage denne pension. Tjenestemandspension indeholder ikke en samleverpension.
  • Livsforsikring: Du kan kontakte dit pensionsselskab og sørge for, at din samlever står som begunstiget i din eventuelle livsforsikring. En begunstigelse er en aftale om, hvem der skal modtage forsikringspengene ved din død. Pengene i de fleste pensionsordninger bliver udbetalt til de nærmeste pårørende, hvis du ikke har indsat en bestemt person som begunstiget i dine forsikringer. Din samlever er kun nærmeste pårørende, hvis I har boet sammen i mindst to år før dødsfaldet, eller hvis I venter, har eller har haft et fælles barn. Dit pensionsselskab eller dit pengeinstitut kan oplyse dig, hvem der får din pension eller forsikring udbetalt ved din død.
  • Krydsliv: Du kan oprette en ekstra forsikring direkte i et pensionsselskab eller pengeinstitut. Fx vil en krydslivsforsikring gøre, at din samlever får udbetalt et beløb ved din død, og at du får et beløb udbetalt ved din samlevers død.

Hvad sker der med min pensionsopsparing, når jeg dør?

Når du dør, stopper udbetalingen af din arbejdsmarkedspension, og din samlever får derfor ikke del i udbetalingen.

Nogle arbejdsmarkedspensioner, der er aftalt mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, giver dog mulighed for at oprette en såkaldt kontosikring. Den kan sikre, at dine nærmeste får del i de penge, du har sparet op til pension, når du dør.

Du kan kontakte dit pensionsselskab for at få nærmere oplysninger om mulighederne for kontosikring. Hvis du har en pension i et pengeinstitut, gælder der andre regler for, hvornår dine nærmeste kan få del i de penge, du har sparet op til din pension.

Du kan ikke oprette en kontosikring som tjenestemand. Din samlever kan heller ikke få efterindtægt, dvs. ret til to tredjedele af den pension, du ville få udbetalt i tre måneder efter din død.

Din samlevers indtægts betydning for din folkepension

Din folkepensions størrelse kan blive påvirket, hvis du har en samlever. Folkepensionens grundbeløb ændrer sig ikke, men satsen for pensionstillægget bliver mindre, og bliver reguleret på baggrund af jeres fælles indtægt. Din samlevers indtægt eller formue kan også påvirke dit helbredstillæg og din supplerende pensionsydelse, dvs. ældrecheck.

Hvad er et bo?

’Boet’ eller ’dødsbo’ er den formue og gæld, som du efterlader, når du dør. Arven er det, der er tilbage, når gælden er betalt. Har du ikke oprettet et testamente, bliver arven fordelt til dine arvinger efter arveloven.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. februar 2016