Hvad kan vi hjælpe med?

Advokater og forsvarere

En advokat kan optræde på en borgers vegne under retssager og være rådgiver i juridiske spørgsmål

Selvbetjening

Ansøg om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Klag over advokatsalær

Klag over advokats adfærd

Læs om advokater og forsvarere

Advokater varierer i pris

Der findes ikke en fast pris på advokaters ydelser, men advokater har pligt til at oplyse om størrelsen af deres salær eller om hvilke hovedelementer, der vil indgå i det salær, du skal regne med at betale. Advokater har pligt til at opkræve et rimeligt salær.

Du har desuden mulighed for at få gratis retshjælp.

Du har ret til en forsvarer

Er du sigtet for en forbrydelse, har du ret til at vælge en advokat som din forsvarer. Under afhøringen hos politiet kan advokaten være til stede og støtte dig.

Bliver du fremstillet for en domstol med henblik på varetægtsfængsling eller anholdelse, skal dommeren udpege en forsvarsadvokat, hvis du ikke selv har valgt en.

Hvem sigter ved mistanke om kriminalitet?

Anklagemyndigheden er statens advokat og står for forløbet ved de danske domstole. Anklagemyndigheden består af:

  • rigsadvokaten
  • statsadvokaterne
  • politimestrene

Det er anklagemyndigheden der tager stilling til, hvorvidt der er beviser nok til at føre en retssag. Det er derfor anklagemyndigheden, der anlægger sag, hvis den mener, at loven er blevet brudt.

På domstolenes hjemmeside kan du læse om forskellige typer sager, og hvad du skal gøre, hvis du eller dine pårørende er blevet en del af en retssag.

Hvis du vil klage

Advokater er underlagt en lang række krav til deres adfærd og etik. Du kan se en oversigt over reglerne hos Advokatsamfundet, som fører tilsyn.

Du kan gratis klage til Advokatnævnet over advokatens adfærd og salær. Læs mere om klageadgangen på Advokatnævnets hjemmeside eller gå direkte til selvbetjeningen.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 20. juni 2015