Hvad kan vi hjælpe med?

Krav til nye statsborgere

Når du ansøger om statsborgerskab i Danmark, er der en række krav, du skal opfylde

Læs om krav til nye statsborgere

Ansøgning om statsborgerskab

Du kan ansøge om dansk statsborgerskab ved naturalisation, dvs. ved lov, hvis du ikke kan få statsborgerskab gennem reglerne for erklæring.

For at opnå statsborgerskab ved naturalisation er der en række krav, du skal opfylde. De er beskrevet i de følgende tekster.

Krav

For at få tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov) skal du leve op til en række krav. De ser overordnet således ud:

  • tro og love-erklæring
  • ophold
  • ren straffeattest
  • økonomi
  • danskkundskaber
  • statsborgerskabsprøve.

Du skal desuden underskrive en erklæring, hvor du lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Du skal også erklære, at du vil overholde dansk lovgivning og respektere landets retsprincipper. Samtidig skal du oplyse, om du tidligere har begået kriminalitet - uanset størrelsen og typen på lovovertrædelsen.

Ophold

​For at få dansk statsborgerskab skal du have tidsubegrænset opholdstilladelse og som udgangspunkt have boet i Danmark uafbrudt i ni år.

Flygtninge og statsløse ansøgere skal have boet i Danmark uafbrudt i otte år. Er du gift med en dansk statsborger eller kommet hertil som barn, kræves oftest kortere opholdstid.

Læs mere om, hvilke betingelser for opholdet der gælder for din ansøgning:

Ren straffeattest

Du kan ikke tildeles statsborgerskab, hvis du:

  • er sigtet for en lovovertrædelse
  • er dømt for lovovertrædelser mod statens sikkerhed
  • er idømt ubetinget fængselsstraf på 1½ år eller mere
  • er idømt udvisning.

Desuden kan ansøgere, der tidligere har været straffet, ikke få dansk statsborgerskab, før der er gået en vis tid - den såkaldte karenstid (karantænetid). Karenstiden afhænger af forbrydelsen og straffens omfang.

Læs mere om betingelserne:

Økonomi

Ansøgere, der har gæld til det offentlige, kan ikke få dansk statsborgerskab. Gæld til det offentlige kan fx være skat, daginstitutionsbetaling eller tilbagebetaling af offentlige ydelser.

Ansøgeren skal desuden være i stand til at sørge for sig selv, dvs. ikke modtage økonomisk hjælp fra det offentlige, som fx kontanthjælp eller lignende. Ansøgere, der modtager fx SU eller folkepension, er dog ikke afskåret for at få statsborgerskab.

Læs mere om, hvilke betingelser for din økonomi der gælder i ansøgningen:

Danskkundskaber

For at opnå dansk statsborgerskab skal du bevise dit kendskab til det danske sprog. Dette gør du ved at bestå en danskprøve med sværhedsgraden Dansk 2. Prøven afholdes to gange om året - i maj/juni og november/december.

Du kan finde mere information om danskprøven, hvad den indebærer, og hvornår den afholdes på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside:

Statsborgerskabsprøve

Du skal bestå en såkaldt statsborgerskabsprøve, når du søger om dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov). Prøven lægger vægt på de dele af det daglige og politiske liv, du som borger kommer til at møde i Danmark.

På Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside kan du få et overblik over, hvad statsborgerskabsprøven indebærer, og hvornår den afholdes:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, du lever op til kravene om dansk statsborgerskab og alligevel får afslag på din ansøgning, kan du klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det samme gælder, hvis du af andre grunde ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 16. september 2015