Hvad kan vi hjælpe med?

Natur og friluftsliv

Nedenfor kan du læse mere om den kommende Natur- og Friluftspolitik og om de gratis naturoplevelser, som vi arrangerer

Forslaget til Natur- og Friluftspolitik har været i offentlig høring til d. 8. juli 2016. Ishøj Kommune har i den forbindelse modtaget en række høringssvar. Høringssvarene  vil blive behandlet i forbindelse med at politikken forelægges til endelig vedtagelse hos Ishøj Byråd.

Du finder hele forslaget til Natur- og Friluftspolitikken her, og nedenfor kan du læse korte uddrag om de fire fokusområder: Natur, sundhed, oplevelser og klima.

Gratis ture ud i det grønne

I forbindelse med høringen af Natur- og Friluftspolitikken arrangerer vi en række gratis ture, hvor du og din familie kan komme ud og få spændende naturoplevelser i Ishøj Kommunes natur. Nærmere info følger snarest. Følg med her på siden eller på Facebook.

To cykelture fra Havhytten d. 2. juni.
Arrangement kl. 16 – 20
Efter cykelturene er der en let anretning kl. 18
Kl. 18.30 opsamlingsmøde 
En cykeltur på 5 km for børnefamilier
En cykeltur på 12 km for store børn og voksne

Gåtur d. 10. juni fra Ishøjgård i Ishøj Landsby
Kl. 16 – 20 arrangement
Kl. 16 Gåtur 4 – 5 km
Kl. 18 let anretning
Kl. 18.30 opsamlingsmøde

AFLYST:
Bustur d. 15. juni fra Ishøj Idræts & Fritidscenter
Arrangement kl. 16 – 20
Kl. 16 – 18 bustur med stop udvalgte steder (det mere ukendte Ishøj)
Kl. 18 let anretning på Idrætscentret
Kl. 18.30 opsamlingsmøde 
Vi har 50 pladser på turen - og de fordeles efter først til mølle-princippet. Send en mail til parkogvej@ishoj.dk og skriv, hvor mange pladser du og din familie ønsker. Vi sender mails retur mandag til alle, uanset om du har fået plads på bussen eller ej.

Ovenstående datoer og tidspunkter er med forbehold for ændringer.

Natur

Det vil vi:

  • Sikre en varieret natur med gode levesteder og plads til udvikling af et mangfoldigt plante- og dyreliv
  • Bevare de værdifulde landskabelige og kulturhistoriske sammenhænge i det åbne land
  • Sikre æstetiske løsninger i byens grønne rum med plads til forskelligartet natur.

Sundhed

Det vil vi:

  • Sikre tilgængelighed til rekreative og grønne områder, der tilgodeser borgernes behov for sunde aktiviteter
  • Skabe rum for ro og fordybelse og styrke oplevelsen af tryghed på stinettet og i naturområderne.

Oplevelser

Det vil vi:

  • Synliggøre og formidle Ishøj Kommunes mangfoldige naturværdier
  • Styrke tilgængeligheden til naturværdierne, så alle borgere får glæde af dem og ejerskab til dem.

Klima

Det vil vi:

  • Udvikle grønne byrum til flersidig anvendelse, som både kan håndtere regnvand og fungere som rekreative sundhedsfremmende områder
  • Sikre en udvikling, hvor afledning af regnvand med lav forureningsgrad kan medvirke til at skabe flere små biotoper, som f.eks. våde eng- og græsarealer.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 13. juli 2016