Hvad kan vi hjælpe med?

Når du har gæld

Det offentlige kan tilbageholde en del af din løn, hvis du fx ikke overholder en afdragsordning

Selvbetjening

Læs om når du har gæld

Jeg kan ikke betale min gæld – hvad gør jeg?

Hvis du har mistet overblikket over din økonomi, eller ønsker du hjælp til at få styr på den, kan du henvende dig til en af landets gratis og anonyme gældsrådgivningsorganisationer. Her kan du bl.a. få hjælp til oprettelse af afdragsordninger, gældssanering og information om din retsstilling i fogedretten eller i forhold til kreditorer.

Nedenfor finder du en liste over de forskellige gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. Her kan du læse mere om de forskellige rådgivningstilbud og finde en organisation nær dig. Ud over landets fire største byer findes der også gældsrådgivningstilbud i mindre byer som fx Greve, Maribo, Tønder, Hjørring og Svendborg.

Få en aftale med dem du skylder penge

Hvis du ikke kan betale de penge, du skylder, er det klogt hurtigt at tage kontakt til dine kreditorer. De er altid interesserede i at få deres penge tilbage, så du kan ofte aftale at betale fx mindre rater af gælden over en længere periode.

Registreret som dårlig betaler

Når du ikke betaler din gæld, risikerer du at blive registreret som dårlig betaler i Experians RKI-register. Er du først registreret her, kan du få meget svært ved at låne penge af andre kreditorer. Med NemID kan du se, om du er registreret i RKI. Du kan også ringe på telefon 87 46 58 13 og få oplyst, om du er registreret. Du bliver slettet fra RKI, når du har betalt det beløb, du skylder.

I fogedretten

I sager om pengekrav på højst 50.000 kr. kan du ende i fogedretten, hvis du erkender, at du skylder pengene væk - men alligevel ikke har betalt dine afdrag. Er du uenig i kreditors krav, eller er sagen kompliceret, kan du bede en advokat om at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for advokatbistanden, men spørg i fogedretten, om du kan få gratis advokathjælp.

Du skal også betale alle omkostninger i sagen, med mindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen. Vinder du sagen, og har du haft advokathjælp, skal modparten betale omkostningerne til dig.

Gæld til det offentlige

Skylder du penge til fx din kommune eller SKAT, eller har du ikke afdraget på dit SU-lån, har du gæld til det offentlige. I det tilfælde har det offentlige flere muligheder for at få sine penge igen. Først og fremmest vil Inddrivelsescentret under SKAT kontakte dig og forsøge at lave en aftale om tilbagebetaling.

Pengene kan tages fra din løn

Indgår du ikke en aftale om at afdrage din gæld, eller overholder du ikke aftalen, kan Inddrivelsescentret beslutte, at der skal ske en lønindeholdelse, dvs. at din arbejdsgiver tilbageholder en del af din løn, som så går til afbetaling af din gæld. Der kan tilbageholdes mellem 5 og 30 pct. af din løn.

Hvis du har fast ejendom

Ejer du fast ejendom, og har misligholdt din gæld til det offentlige, kan SKAT tage et såkaldt udlæg i dine værdier eller fast ejendom. Udlæg i ejendom betyder, at SKAT pantsætter dine værdier eller fast ejendom for at få dækket din gæld.

Ingen børne- og ungeydelse

Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, kan SKAT tilbageholde din børne- og ungeydelse (børnepenge). SKAT tilbageholder pengene, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.

Besøg af fogeden

Skylder du penge til det offentlige, og er du ikke i stand til at betale dem tilbage, kan du få besøg af pantefogeden, der beslaglægger værdier fra dit hjem. Tingene sælges herefter på auktion for at dække din gæld. Fogeden må dog ikke tage alt, hvad du har; du har ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

Kan jeg få eftergivet gæld?

Eftergivelse af gæld til det offentlige

Hvis du er socialt udsat, har du mulighed for at søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Ansøgningen skal sendes til Inddrivelsescentret, som tager stilling til, om der kan eftergives gæld. Selve eftergivelsen af gæld består i praksis i, at gælden bliver nedskrevet hver måned i fem år.

Eftergivelse af gæld til private

I nogle tilfælde kan du forhandle dig frem til, at en privat kreditor slår en streg over noget af din gæld, så du får mulighed for at betale resten af det, du skylder.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Inddrivelsescentret, kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18 og få at vide, hvor du skal sende din klage til. Hvis Inddrivelsescentret ikke ændrer sin afgørelse på baggrund af din klage, kan sagen gå videre til Landsskatteretten.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 18. april 2018