Hvad kan vi hjælpe med?

Lovbaserede pensioner

Lovbaserede pensioner er de pensioner, som det offentlige står for, fx folke- og førtidspension

Selvbetjening

Se dine egne pensioner – PensionsInfo

Læs om lovbaserede pensioner

Lovbaserede pensioner: En grundlæggende ret

Som hovedregel er du omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, når du er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark.

De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension og ATP Livslang Pension. Der findes også en række andre lovbaserede pensioner, som ikke har den samme afgørende betydning for din samlede pension. Nogle af ordningerne er ikke længere aktive, men det kan være, at du har indbetalt til en af ordningerne tidligere.

Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner. Mange vælger også at oprette en individuel pension oveni.

Folkepension

Som borger i Danmark har du som regel ret til folkepension. Det er en del af den danske stats velfærdsydelser. Folkepensionen sikrer, at du har noget at leve af, når du går på pension.

Førtidspension

Du kan få førtidspension, hvis du er mellem 18 og 65 år og ikke længere kan arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Ordningen skal sikre, at du får en ekstra pension ved siden af din folkepension.

Supplerende arbejdsmarkedspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) er en frivillig pensionsordning for førtidspensionister.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Du har en pension i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hvis du var lønmodtager og arbejdede i perioden 1977 til 1979.

Skat og lovbaserede pensioner

Du betaler skat af dine lovbaserede pensioner.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. september 2016