Hvad kan vi hjælpe med?

Lejeboliger

Ishøj Kommune er en attraktiv kommune med forskellige typer af boliger

Hent ansøgningsskema til lejebolig

Udfyld ansøgning til Balders Have (AlmenBolig+ boliger)

Ishøj Kommune kan tilbyde både nye og nyrenoverede boliger tæt på København, Køge Bugt Strandpark, rekreative områder, indkøb, S-tog m.v.

Ishøj Kommune har samarbejdsaftaler med boligselskaberne om anvisning af almene boliger i kommunen.

Det betyder at, boligselskaberne først tilbyder de ledige boliger til personer på deres interne venteliste.

Først herefter har kommunen anvisningsret til boligerne.

Formålet er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Anvisningen sker efter en konkret individuel vurdering.

Hvis du ønsker at se, hvilke boliger Ishøj Kommune har anvisningsret til, så klik her.

Lejeboliger på vej

Seniorboliger (Kirkehaven) – kirkegrunden ved Vejleå Kirke er for ansøgere 55+ – forventes klar til udlejning foråret 2017. Opskrivning via kommunens ansøgningsskema.

Almen+ - Balders Have – førstegangsudlejning ved henvendelse til KAB.

Rækkehuse – Musvitten (Jægerbuen) – forventes klar til udlejning medio 2016 - se udlejningsbrochure. Opskrivning via kommunens ansøgningsskema.

Seniorboliger - Kirkehaven - forventes klar til udlejning primo 2017 - se udlejningsbrochure (revideret 10. maj 2016). Opskrivning via kommunens ansøgningsskema

Søge lejebolig i Ishøj Kommune

For at kunne søge bolig i Ishøj Kommune skal du derfor opfylde mindst et af nedenstående kriterier:

  • Unge over 18 år, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i regionen.
  • Ansøgere, som ønsker at flytte f.eks. på grund af jobskifte eller lignende. Ansøgeren og vedkommendes evt. ægtefælle eller samlever skal kunne dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder.
  • Ansøgere fra Ishøj Kommune, som er kommet i bolignød på grund af skilsmisse, sygdom, hussalg eller lignende begivenheder. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
  • Pensionister og andre ældre i Ishøj Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældre-egnet bolig.
  • Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune.
  • Personer, der allerede bor i en almen bolig i Ishøj Kommune, som modtager overførselsindkomster (f.eks. kontanthjælp eller førtidspension), og som ønsker sig en mindre og/eller billigere lejlighed.

Du skal udfylde ansøgningsskema og medsende følgende dokumentation:
• Løndokumentation (de seneste 3 måneders lønsedler eller lign. fra arbejdsgiver/a-kasse/pension. Dokumentation for uddannelse/lærerplads – herunder S.U).
• Restanceattest fra SKAT (rekvirer den på tlf. nr. 70 15 73 04)
• Evt. separations-/skilsmissepapirer
• Evt. dokumentation for graviditet (vandrerjournal).

ANSØGNINGEN BEHANDLES FØRST NÅR ALT DOKUMENTATION ER MODTAGET

Ungdomsboliger

Ishøj Kommune tilbyder en række nyrenoverede ungdomsboliger i vejleåparken til unge under 35 år i arbejde for en 2 årig periode eller personer der går på en SU-berettiget uddannelse eller har en læreplads. Du kan finde mere information om boligerne hos AAB afd.55

Kommunen tilbyder derudover ungdomsboliger på Ishøj Boulevard bestående af 6 punkthuse med 8 boliger hver opført i to etager. Hvert punkthus består af to selvstændige bygninger med en fælles trappe i midten til boligerne på 1. sal. I hver bygning er der to boliger på hver etage. Boligerne i stueetagen har terrassedør ud til en lille privat terasse, og de øverste lejligheder har alle altan. Alle boligerne har et bruttoareal på 50 m2 og er indrettet med entre med garderobeplads, spise- og opholdsrum med kogeniche, sove-/arbejdsrum og bad/WC. Adgangen til de 4 lejligheder på 1. sal sker ad en overdækket ståltrappe.

Hvem kan søge bolig

Alle unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov kan søge ungdomsbolig. Som unge uddannelsessøgende regnes unge, som er under en uddannelse, der berettiger til SU efter regler for Statens Uddannelsesstøtte. Desuden er unge som følger en erhvervsuddannelse berettiget til at søge ungdomsbolig. Udlejning efter et særligt behov beror på en konkret vurdering. Boligorganisationen kan opsige en almen ungdomsbolig med 3 måneders varsel:

  • Efter at andelshaveren har afsluttet sin uddannelse
  • Et år efter udløbet af uddannelsens normerede studietid.​
  • Hvis andelshaveren ikke er studieaktiv.

Vedtægter for Vildtbanegård

Kontakt

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

boliganvisningen@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Boliganvisningen via Digitalpost (e-boks)

Senest opdateret 13. juli 2016