Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til udstykning i forbindelse med etablering af erhvervsområdet Winthersminde

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 11b Ishøj By, Ishøj

I forbindelse med etableringen af erhvervsområdet Winthersminde, er der ansøgt om tilladelse til at sammenlægge ejendommene matr.nr. 11b, 12d og 14a m.fl. og overføre et areal fra et tidligere udskilt off. vejareal ’’ah’’ til matr.nr. 11b på ejendomme Ishøj Stationsvej 50, 52 og 60 Ishøj By, Ishøj.

Samtidig søges der tilladelse til udstykning af matr.nr. 11b Ishøj By, Ishøj, som forudsætter en landzonetilladelse.

Link til Landzonetilladelsen

Erhvervsområde winthersminde

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 21. december 2015