Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til at opføre en aftægtsbolig

Landzonetilladelse til at opføre en aftægtsbolig på Torslundevej 170

Der er søgt om tilladelse til at opføre en aftægtsbolig som separat enfamiliehus på 180 m2 samt indbygget garage på 50 m2, så der kan bo 2 familier på landbrugsejendommen Torslun-degaard, Torslundevej 170 (matr.nr. 4g, Torslundemagle By, Torslunde).

Det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse, da ejendommen er under 30 ha. Det ansøgte er beliggende i transportkorridoren.

Landzonetilladelsen kan læses her

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 31. maj 2016