Hvad kan vi hjælpe med?

Krav til nye statsborgere

Når du ansøger om statsborgerskab i Danmark, er der en række krav, du skal opfylde

Selvbetjening

Læs om krav til nye statsborgere

Ansøgning om statsborgerskab

Du kan ansøge om dansk statsborgerskab ved naturalisation, dvs. ved lov, hvis du ikke kan få statsborgerskab gennem reglerne for erklæring.

For at opnå statsborgerskab ved naturalisation er der en række krav, du skal opfylde. De er beskrevet i de følgende tekster.

Krav

For at få tildelt dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov) skal du leve op til en række krav. De ser overordnet således ud:

  • tro og love-erklæring
  • ophold
  • ren straffeattest
  • økonomi
  • danskkundskaber
  • statsborgerskabsprøve.

Du skal desuden underskrive en erklæring, hvor du lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Du skal også erklære, at du vil overholde dansk lovgivning og respektere landets retsprincipper. Samtidig skal du oplyse, om du tidligere har begået kriminalitet - uanset størrelsen og typen på lovovertrædelsen.

Ophold

​For at få dansk statsborgerskab skal du have tidsubegrænset opholdstilladelse og som udgangspunkt have boet i Danmark uafbrudt i ni år.

Flygtninge og statsløse ansøgere skal have boet i Danmark uafbrudt i otte år. Er du gift med en dansk statsborger eller kommet hertil som barn, kræves oftest kortere opholdstid.

Læs mere om, hvilke betingelser for opholdet der gælder for din ansøgning:

Ren straffeattest

Du kan ikke tildeles statsborgerskab, hvis du:

  • er sigtet for en lovovertrædelse
  • er dømt for lovovertrædelser mod statens sikkerhed
  • er idømt ubetinget fængselsstraf på 1½ år eller mere
  • er idømt udvisning.

Desuden kan ansøgere, der tidligere har været straffet, ikke få dansk statsborgerskab, før der er gået en vis tid - den såkaldte karenstid (karantænetid). Karenstiden afhænger af forbrydelsen og straffens omfang.

Læs mere om betingelserne:

Økonomi

Ansøgere, der har gæld til det offentlige, kan ikke få dansk statsborgerskab. Gæld til det offentlige kan fx være skat, daginstitutionsbetaling eller tilbagebetaling af offentlige ydelser.

Ansøgeren skal desuden være i stand til at sørge for sig selv, dvs. ikke modtage økonomisk hjælp fra det offentlige, som fx kontanthjælp eller lignende. Ansøgere, der modtager fx SU eller folkepension, er dog ikke afskåret for at få statsborgerskab.

Læs mere om, hvilke betingelser for din økonomi der gælder i ansøgningen:

Danskkundskaber

For at opnå dansk statsborgerskab skal du bevise dit kendskab til det danske sprog. Det gør du ved at bestå en danskprøve, som kan have forskellig sværhedsgrad afhængigt af dine forhold som ansøger.

Du kan finde mere information om danskprøven på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside:

Ishøj Kommune samarbejder med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) om at tilbyde den bedste danskundervisning til udlændinge.

Gratis danskundervisning
Alle udlændinge over 18 år, der kommer til Danmark, har ret til gratis danskundervisning på et sprogcenter.
Du kan kontakte dit sprogcenter for at få mere at vide.

Alle niveauer
Sprogcenteret tilbyder undervisning på alle niveauer. Efter en samtale med sprogcenterets vejledere finder vi sammen det tilbud, der passer bedst til dig.

Undervisningstider
Du kan modtage undervisning, når du har tid: Både morgen, middag og aften.
Du kan også modtage undervisning online via e-Sprogcenter.

Tilmelding
Du skal enten henvende dig hos kommunen – typisk dit jobcenter, eller kontakte VSK direkte for at blive hjulpet videre.

Mere information
Du finder mere information på www.vestegnenssprogcenter.dk

Statsborgerskabsprøve

Du skal bestå en såkaldt statsborgerskabsprøve, når du søger om dansk statsborgerskab ved naturalisation (ved lov). Prøven lægger vægt på de dele af det daglige og politiske liv, du som borger kommer til at møde i Danmark.

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan du læse mere om prøven:

Hvis du vil klage

Hvis du mener, du lever op til kravene om dansk statsborgerskab og alligevel får afslag på din ansøgning, kan du klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det samme gælder, hvis du af andre grunde ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. august 2017