Hvad kan vi hjælpe med?

Kommuneplan 2014

Ishøj Byråd har den 3. september 2014 vedtaget Kommuneplan 2014

Ishøj Byråd har den 3. september 2014 vedtaget Kommuneplan 2014.

Kommuneplanen beskriver de overordnede mål og retningslinjer for udviklingen og arealanvendelsen i Ishøj Kommune. Kommuneplanens rammer angiver de generelle og de specifikke rammer for lokalplanlægningen af de enkelte områders anvendelse og udnyttelse.

Kommuneplan 2014 er udarbejdet efter lov om planlægning og erstatter Kommuneplan 2009 med tillæg for Ishøj Kommune.

Du kan se den digitale Kommuneplan 2014 her

Du kan se den tidligere aflyste Kommuneplan 2009 her og rammerne her

Du kan se Kommuneplantillæg nr. 1 til 5 her 

Digital plan og personlig vejledning

Kommuneplan 2014 findes i en digital udgave, men du kan også udskrive hele eller dele af kommuneplanen som PDF. Løbende opdatering i form af kommuneplantillæg indarbejdes i den digitale kommuneplan, så den altid er opdateret i det øjeblik, du søger i den.

Du kan se en PDF-udgave af Kommuneplan 2014 her

Miljøvurdering af kommuneplan 2014

Byrådet har besluttet at gennemføre en miljøvurdering af kommuneplanen. Miljøvurdering samt den sammenfattende redegørelse indgår i kommuneplanen og kan findes under "om Kommuneplanen" i den digitale plan.

Handlingskatalog

Du kan se handlingskataloget i tilknytning til Kommuneplan 2014 her.

Notat

Ishøj Kommune har været i forhandling med Naturstyrelsen for at få ændret afgrænsningen af de grønne kiler ved det nye erhvervsområde. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat, der betyder, at den grønne kile er udtaget af afgrænsningen for det nye erhvervsområde.

Link til Brev om teknisk fejl i Fingerplan 2013 ved nyt erhvervsareal i Ishøj Kommune findes her.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575

Senest opdateret 18. november 2015