Hvad kan vi hjælpe med?

Klagemuligheder for forbrugere

Forbrugere kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller et af klage– og ankenævnene

Selvbetjening

Læs om klagemuligheder for forbrugere

Hvem skal jeg klage til?

Som forbruger har du mulighed for at klage over varer, tjenesteydelser og markedsføring. Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, skal du altid gå til den, du har købt varen af først.

Kan du og den erhvervsdrivende ikke finde en løsning, kan du gå videre med sagen og klage til enten Center for Klageløsning, Forbrugerklagenævnet eller til et af de private klage- og ankenævn, der tager sig af forbrugerklager.

Du kan også blive klogere på reglerne i købeloven hos Forbrugerrådet Tænk.

Center for Klageløsning

Center for Klageløsning er en del af Nævnenes Hus. Center for Klageløsning hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med at finde en mindelig løsning, hvis der er opstået en konflikt på baggrund af køb af en vare eller levering af en tjenesteydelse.

Det er kun forbrugere, der kan klage til Center for Klageløsning, men Center for Klageløsning repræsenterer ikke nogen af parterne. Center for Klageløsning kan ikke træffe en afgørelse, som parterne er tvunget til at følge. Parterne skal selv blive enige om en løsning af deres konflikt.

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Der er fastsat grænser for, hvor meget eller hvor lidt en vare må koste, for at du kan klage. Som hovedregel skal prisen være mindst 1000 kr. og højst 100.000 kr. (2017), men der er visse undtagelser, som fx en minimumspris på 650 kr. (2017) for tøj og sko.

En klagesag afgøres på et skriftligt grundlag. For at klage til Forbrugerklagenævne skal du forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Dernæst skal din klage igennem en mæglingsfase hos Center for Klageløsning i Nævnenes Hus. Lykkes det ikke at finde en løsning, kan du indsende en skriftlig klage til Forbrugerklagenævnet.

Hvis du sender din klage til Forbrugerklagenævnet uden at have forsøgt at løse problemet direkte med den erhvervsdrivende og uden mæglingsfasen, vil din sag blive afvist i Forbrugerklagenævnet.

Pris

Det koster 400 kr. (2017) at klage, og du får pengene tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen bliver afvist.

Forbrugerklagenævnets afgørelser

Hvis den erhvervsdrivende eller forbrugeren ikke efterlever nævnets afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Den erhvervsdrivende kan enten ikke meddele eller meddele, om han / hun ønsker at være bundet af afgørelsen. Der er en frist på 30 dage, efter den erhvervsdrivende har modtaget afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet.

Hvis den erhvervsdrivende ikke meddeler, at han / hun ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, bliver den bindende i den forstand, at den kan komme for fogedretten og blive gennemtvunget der. Den erhvervsdrivende har dog i Fogedretten mulighed for at gøre indsigelse over afgørelsen. Herefter kan fogedretten henvise sagen til de almindelige domstole.

Omvendt - hvis den erhvervsdrivende meddeler, at han / hun ikke ønsker at være bunden af afgørelsen, kan du som forbruger få hjælp af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at indbringe sagen for retten. Du kan få dækket omkostningerne til at føre retssagen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis du ikke har retshjælpsforsikring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjælper med at lave og sende en stævning til retten. Øvrige aktiviteter står du eller din eventuelle advokat selv for.

Det er ikke alle klager, Forbrugerklagenævnet tager sig af. Visse klager skal rettes til private klage- eller ankenævn, som er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan få mere at vide om Forbrugerklagenævnet og dets afgørelser på forbrug.dk. Her finder du også en liste over godkendte klagenævn.

Forbrugerombudsmanden

De virkemidler, som en erhvervsdrivende bruger for at sælge varer og tjenesteydelser til forbrugerne kaldes markedsføring. Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, at de erhvervsdrivende markedsfører sig på en ordentlig måde med udgangspunkt i markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser fra andre. Hvis Forbrugerombudsmanden mener, at en erhvervsdrivende har brudt loven, kan han uddele bøder, anmode politiet om at iværksætte en efterforskning eller bede anklagemyndigheden om at rejse tiltale.

Du kan kontakte Forbrugerombudsmanden med spørgsmål, eller hvis du mener, han bør tage en bestemt sag op. Forbrugerombudsmanden har dog ikke pligt til at behandle alle sager, men ser på, om en klage fx udgør et alvorligt problem for forbrugeren, eller om det er et generelt problem, der giver anledning til mange klager mm.

Alle får svar på deres henvendelse, enten ved at sagen tages op, henvises til rette myndighed eller oplysning om love og regler på området. Du kan få mere at vide hos Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, hvor du kan få råd og vejledning om dine rettigheder som forbruger. Rådet er en privat organisation og behandler ikke klagesager. Forbrugerrådet udgiver magasinet, ”Tænk”, der jævnligt tester og evaluerer en række produkter rettet mod forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, der tager sig af lovgivningen på forbrugerområdet. Styrelsen leverer faglig ekspertise til Forbrugerklagenævnet, Forbrugerombudsmanden mm. Hovedformålet med Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er blandt andet at levere viden på forbrugerområdet, sikre beskyttelse af forbrugerne og fremme dialog mellem forbruger og virksomhed.

Du kan få telefonisk råd og vejledning om forbrugerspørgsmål på Nævnenes Hus Forbrugerhotline. Her kan du blandt andet finde ud af, om din klage er berettiget, eller om du har den nødvendige dokumentation. Hotlinen har telefon 72 40 56 06 og har åbent fra kl. 10 til kl. 12. Chatten har åbent fra kl. 9 til kl. 15 alle hverdage. Du kan døgnet rundt få råd og vejledning på forbrug.dk.

Godkendte klage- og ankenævn

Det er ikke alle forbrugerklager, Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Forbrugerklagenævnet tager sig af. En del brancher i Danmark har et klage- eller ankenævn, der er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet, til at behandle klager på bestemte områder. Vil du klage over en byggesag, skal du fx kontakte Byggeriets Ankenævn, mens du skal klage til Teleankenævnet, hvis du vil klage over telefonabonnementer.

Når du klager, skal du betale et gebyr, uanset om du klager til Center for Klageløsning, Forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn.

Du kan læse mere om godkendte klage- og ankenævn hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor du også kan få mere at vide om reglerne for klagegebyrer.

Ikke-godkendte klagenævn

Der findes en række ankenævn og klageinstanser, der ikke er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse nævn er oprettet af forskellige erhvervsgrupper i tilknytning til deres faglige organisationer. Nævnene behandler som regel kun klager over brancheforeningens egne medlemmer, og forbrugerne er normalt ikke repræsenteret i nævnene.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 8. august 2017