Hvad kan vi hjælpe med?

Indkøb og offentlige udbud

Ishøj Kommune vurderer løbende indkøb og offentlige udbud i Ishøj

Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk. Dette netværk indebærer et systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner.

Vestegnens Indkøbsforum har udarbejdet en fælles udbudsplan, hvor udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne. Som udgangspunkt udpeges én kommune, som værende ansvarlig for det enkelte udbud og afgør hvilken udbudsform, der anvendes. I tilbudsvurderingen samles en arbejdsgruppe, som er sammensat af medarbejdere fra de kommuner, der deltager i udbuddet.

Udbudsstrategi for Ishøj Kommune

Ishøj Byråd vedtog  den 22. juni 2010 vedhæftede udbudsstrategi og oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden ( 2010- 2013) – oversigten vil løbende blive revideret.

Senest revideret januar 2013.

Udbud af personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune

Bemærk: Link til spørgsmål og svar-dokument af 23.03.2017 uploadet efterfølgende tekst og filer vedr. udbuddet.

Nærværende udbud vedrører personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald i Ishøj Kommune (herefter benævnt Ordregiver). Udbuddets omfang uddybes nærmere i Konkurrencebetingelsernes afsnit 4.

De udbudte indsatser gennemføres i henhold til afsnit III i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven) vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

Proceduren for tildeling af rammeaftalen fremgår af Konkurrencebetingelserne.

Frist for aflevering af tilbud er den 10. april 2017, kl. 12:00.

Tilbuddet skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse:
Tolstrup & Hvilsted
Rosenørns Allé 1
1970 Frederiksberg C
Att.: Christian Lindemer

Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i form af 1 skriftligt eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt som USB-stik). Ved uoverensstemmende oplysninger imellem det skriftlige og digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag for evalueringen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne. Forhandling vil som udgangspunkt indeholde et (1) møde, hvor Ordregiver forinden har udsendt en dagsorden. Tilbudsgiver vil efter forhandlingsmødet modtage et opdateret materiale, og tilbudsgiver udfærdiger på baggrund heraf sit endelige tilbud. Proceduren kan i øvrigt udledes af Konkurrencebetingelsernes pkt. 5.1 Vejledende tidsplan og pkt. 8.8.1 Ordregivers forbehold.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Konkurrencebetingelser

Bilag 1 – Udkast til Rammeaftale

Bilag 2 – Tro og love erklæring
Bilag 3 – Støtteerklæring
Bilag 4 - Konsortieerklæring

Spørgsmål og svar 23.03.2017


 

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. marts 2017