Hvad kan vi hjælpe med?

Huslejenævn

Når der opstår uoverensstemmelse mellem lejere og udlejere i et privat boligbyggeri, kan der klages til huslejenævnet.

Det skal ske skriftligt og koster et gebyr, der pristalsreguleres hvert år.
Sats for 2016 er kr. 302,00.


Såvel lejere som udlejere kan indbringe eventuelle tvister/konflikter for nævnet.

Huslejenævnet består af 3 nævnsmedlemmer, en formand, en repræsentant for udlejerforeningerne og en repræsentant for lejerne. Ydermere findes der en sekretær.

Sekretæren kan træffes på telefon 43 57 72 17, eller e-mail huslejenaevn@ishoj.dk.

Kontakt

Huslejenævnet

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13.30

Senest opdateret 4. august 2016