Hvad kan vi hjælpe med?

Gravetilladelser og ledningsoplysninger

Opgravning i vej- og stiarealer kræver en tilladelse fra kommunen

Dette gælder også for de private fællesveje og stier. I forbindelse med opgravning skal der indhentets ledningsoplysninger fra de kendte ledningsejere.  

Ansøgning om gravetilladelse

Inden et gravearbejde i et vej- eller stiareal påbegyndes, skal der søges om tilladelse til arbejdet hos kommunen. Arealerne dækker over vej, sti, fortov og rabat både de offentlige veje/stier og de private fælles veje/stier. Der skal søges om gravetilladelse senest 14 dage før, arbejdet påbegyndes.

Kommunen giver ikke tilladelse til opgravning inde på private arealer, hvor det er ejeren af arealet, som giver tilladelsen.

På kortet herunder vises igangværende og planlagte gravearbejder. 

Ansøgning

Ansøgningen skal ske elektronisk via Råden Over Vejareal, som er et webbaseret ansøgningsprogram fra Vejdirektoratet. Det er en hurtig og nem måde at søge tilladelse på, og der er mulighed for at få vedhæftet tegninger. Programmet kræver login, men er gratis, og kan også benyttes til at ansøge i andre tilmeldte kommuner.

Til toppen

Indhentning af ledningsoplysninger

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej, skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes. Gravearbejder på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten.
Indhentning af ledningsoplyser sker via LER. Ishøj Kommune udleverer kun tegninger, som er søgt i LER.

Kommunen har oplysninger om følgende ledninger; vand, varme, kloak og antenne. Andre ledningsoplysninger skal søges hos de respektive ledningsejere.

Ledninger på egen grund

Eventuelle ledninger på egen grund kan findes i byggesagen for ejendommen. Byggesagen kan gennemses ved henvendelse til Ishøj Kommunes Plan-, Bygge- og Miljøcenter.

Til toppen

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 17. marts 2016