Hvad kan vi hjælpe med?

Gældssanering

Gældssanering giver dig mulighed for at søge domstolene om at få nedsat eller eftergivet din gæld

Selvbetjening

Læs om gældssanering

Gældssanering

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller lader den helt bortfalde. Har domstolene besluttet at nedsætte din gæld, kan du få udsat betalingen af restgælden og samtidig tildelt en afdragsordning.

Betingelser

For at få gældssanering skal du opfylde følgende betingelser:

  • du skal dokumentere, at du ikke kan betale gælden
  • dine forhold og omstændighederne i øvrigt skal tale for en gældssanering.

Domstolene tager desuden hensyn til din alder, hvordan du har fået gælden, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen.

Ansøgning om gældssanering

Det koster ikke noget at søge om gældssanering. Du kan hente ansøgningsskemaet her eller i den nærmeste byret. Ansøgningen skal du aflevere til Skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, er det Sø- og Handelsretten, der skal have din ansøgning.

Møde i Skifteretten

Skifteretten indkalder dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering. Accepterer domstolen at indlede en gældssanering, indrykker Skifteretten en meddelelse i Statstidende. Skifteretten kan dog nægte at indlede sagen, hvis du fx ikke dukker op til mødet.

Hvis du vil klage

Du kan klage over resultatet af en gældssaneringssag til Landsretten.

Læs også

Du kan få mere information i Skifteretten eller hos Advokatvagten.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. maj 2018