Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggende indsatser

Har du som forælder brug for hjælp til at styrke dit barns udvikling, eller har I som familie brug for hjælp til at trives bedre, så kan I læse om jeres muligheder her

Ishøj Kommune tilbyder en række forebyggende indsatser til børn, unge og familier. Formålet med indsatserne er at tilbyde hjælp, mens problemerne endnu er små, og støtte dig og dit barn i at opnå bedre udvikling og trivsel.

Nedenfor kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder, og hvem indsatserne henvender sig til.
 

Åben anonym familierådgivning

Har du børn op til 18 år og har du brug for rådgivning og vejledning, kan du ringe til Åben Anonym Rådgivning i Familieværkstedet på Ishøjgård. Rådgivningen foregår anonymt og kan for eksempel dreje sig om udfordringer i forhold til forældrerollen; konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn; skilsmisserelaterede udfordringer eller bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør.

Åben Anonym Rådgivning kan kontaktes på telefon 23 43 40 74.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Korte vejledningsforløb for familier

Vejledningsforløbet er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år.  Vejledningsforløbet tilbydes som enkelte samtaler eller som samtale-/aktivitetsforløb af op til seks måneders varighed.

I vejledningsforløbet får du og din familie støtte til at håndtere konkrete udfordringer eller problemer. Du kan for eksempel benytte tilbuddet, hvis du oplever fastlåste konflikter i familien eller hvis du har behov for hjælp til at støtte dit barns trivsel og udvikling.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

Åben konsultation ved psykolog og/eller tale-hørekonsulent

Hvis du er bekymret for, om dit barn udvikler sig som det skal eller har andre spørgsmål, som en tale-/hørekonsulent eller en psykolog måske kan hjælpe med, kan du kontakte den psykolog eller tale-/hørekonsulent, som tilknyttet dit barns institution eller dit barns skole.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysningerne her.

Ungerådgivning

Er du mellem 14 og 24 år, og har du brug for en samtale med en professionel, kan du kontakte den anonyme Ungerådgivning i Center for Børn og Forebyggelse. Samtalens temaer kan være mange - fx forældres skilsmisse, konflikter derhjemme eller i skolen, tristhed, ensomhed eller mobning. Rådgivningen er anonym og bliver mellem dig og psykologen.

Du har mulighed for at få op til tre samtaler.

Ungerådgivningen har til huse på Vallensbæk Rådhus og kan kontaktes på mail eller telefon via psykologerne Ása Egholm (tlf. 29 49 87 80; e-mail aeg@ishoj.dk) og Dennis Sjøberg (tlf. 22 14 52 21; e-mail densj@ishoj.dk)

Du kan læse mere om Ungerådgivningen her.

Samtalegruppe for børn og unge berørt af skilsmisse

Samtalegruppen er et tilbud til børn og unge i alderen 10 til 16 år, hvis forældre ikke bor sammen. I samtalegruppen får dit barn mulighed for at sætte ord på sine tanker og følelser i et trygt rum med andre børn og unge, som er i samme situation.
Som forælder indgår du også i en del af samtaleforløbet. Du får blandt andet viden om børneperspektivet i en skilsmissesituation.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Angstgrupper for børn, unge og forældre

I vores angstgrupper Cool kids og Chilled arbejder vi målrettet med børnenes og de unges angstproblematikker og giver dig og dit barn indsigt og forståelse for angstens natur, og for hvilke strategier, I kan bruge for at komme angsten til livs.

Cool Kids

Cool Kids er et tilbud til børn i alderen 6 - 12 år, som har angst. Som forælder deltager du også i hele samtaleforløbet. 

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Chilled

Chilled er et tilbud til unge i alderen 13 - 18 år, som har angst.  

Du kan læse mere om tilbuddene og finde kontaktoplysninger her.

Søskendegrupper for børn og unge med søskende der har et handicap

Søskendegrupperne er et tilbud til børn og unge i alderen 9-18 år, som har en søskende, der har et handicap. Tilbuddet omfatter både en børnegruppe og en ungegruppe. Fælles for de to grupper er, at du kan møde andre børn og unge, som er i samme situation som dig. I gruppen kan du tale med andre børn og unge om, hvordan det er at have en bror eller en søster, som har et handikap.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

GIV – Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer

GIV er et behandlingstilbud for børn og unge som kommer fra familier med stof-, pille eller alkoholproblemer. I GIV kan du for eksempel deltage i samtalegrupper med andre børn og unge, som er i samme situation som dig. Du kan også deltage i kropsterapi, psykolog- eller socialrådgiversamtaler eller familiesamtaler.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

De Utrolige År - Forældrekursus

De Utrolige År er et tilbud til dig, som har et barn med ADHD, autisme eller en lignende problematik. På kurset får du en bredere forståelse af dit barns udfordringer, og hvilken betydning udfordringerne har for dit barns adfærd. Du får også viden om, hvordan du kan tage højde for dit barns vanskeligheder og konkrete redskaber til at håndtere dem.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

Vejledning i kommunikative strategier (ADHD- eller autismeproblematikker)

Vejledning i kommunikative strategier er et tilbud til dig, der har et barn, som for nylig er blevet diagnosticeret med ADHD- og/eller autismeproblematikker. Vejledningen giver dig redskaber til at styrke dit barns sproglige og kommunikative udvikling.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

Familievejledning til familier med ny-diagnosticerede børn

Familievejledningen er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år, hvor barnet for nylig er blevet diagnosticeret med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vejledningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet og kan blandt andet give dig og din familie kendskab til relevante offentlige tilbud og muligheder for iværksættelse af sociale indsatser.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

Graviditetsbesøg

Er du gravid for første gang eller har du tidligere haft et svært graviditets- eller efterfødselsforløb, så kan du få et besøg af en sundhedsplejerske, inden du føder. Her har du mulighed for at lære din sundhedsplejerske at kende og drøfte spørgsmål eller problemer, som du gerne vil have afklaret inden fødslen.

Ønsker du at få besøg, så kontakt din jordemoder eller Sundhedsplejen på tlf. 43 57 76 01 dagligt mellem 12 og 13.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Mødregruppe for unge mødre

Er du ung og gravid, så har du mulighed for at deltage i mødregruppen for unge mødre. Mødregruppen mødes hver onsdag i Stenbjerggård beboer- og kulturhus kl. 10 – 14. To sundhedsplejersker deltager hver gang.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne Marianne Reves på tlf. 51 23 13 83 eller Marianne Bidstrup på tlf. 51 23 13 82.

Åben dør hos sundhedsplejersken på skolerne

Sundhedsplejerskerne tilbyder Åben dør på skolerne i Ishøj Kommune. Det vil sige, at sundhedsplejersken er  til rådighed for en sundhedssamtale, hvor elever, forældre og lærere frit kan henvende sig med spørgsmål omkring elevens sundhed og trivsel. Det kan for eksempel dreje sig om vægt, ondt i maven, syn, hovedpine, træthed, hyppige forkølelser, kammeratskab, mobning, pubertet og lignende.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Tip Tab Tynde - Tilbud til familier med overvægtige børn

Tip Tab Tynde er et tilbud til familier med skolebørn fra 0. til 6. klasse, der har problemer med overvægt. I Tip Tab Tynde får du og din familie hjælp til at ændre kost- og motionsvaner i en sundere retning. Du får også viden om, hvordan du som forælder kan håndtere de udfordringer, der knytter sig til at have et barn, som er overvægtigt.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 25. september 2017