Hvad kan vi hjælpe med?

Forbud mod afbrænding indført i Ishøj

På baggrund af den seneste tids tørke har Østsjællands Beredskab på ny indført afbrændingsforbud i Ishøj

Østsjællands Beredskab har fra den 12. juni genindført det afbrændingsforbud i Ishøj, som ellers var blevet ophævet for omkring to uger siden.

Forbuddet sker, fordi de seneste mange ugers tørke - kombineret med DMI's såkaldte tørkeindeks og den fremtidige prognose for nedbør - giver stor risiko for brande.

Værste tørke i ti år

Ifølge klimatolog Mikael Scharling, der er manden bag DMI's tørkeindeks, er Danmark nu plaget af den værste tørke i ti år.

"Vi er helt oppe på maksimumværdien ti i vores tørkeindeks mange steder i landet. 'Ti' betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i det jordvandsmagasin, som planterne trækker fugt fra," forklarer han.

Du kan følge DMI's tørkeindeks her.

Østsjællands Beredskab følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Forbuddet dækker følgende:

Du må ikke afbrænde:

 • bål, bålfade og Sankt Hans-bål.
 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Du må ikke bruge disse apparater og lign. i det fri:

 • grill (du må dog gerne bruge grill på fast, ikke-brændbart underlag)
 • ildsteder
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding. Dette gælder fx svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere og ukrudtsbrændere

I forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske, skal du udvise særlig opmærksomhed.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i dertil egnede beholdere

Kontakt

Østsjællands Beredskab

Gammel Vindingevej 10
4000 Roskilde

oesb@oesb.dk

Tlf. 46313900

Senest opdateret 12. juni 2018