Hvad kan vi hjælpe med?

Familiesammenføring

Udlændinge med familie i Danmark har mulighed for at få opholdstilladelse ved familiesammenføring

Selvbetjening

Ansøg om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse for ægtefællesammenførte - FA3 online

Ansøg om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

Ansøg om opholdskort

Se status på din sag

Læs om familiesammenføring

Hvem kan få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring?

Du kan få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, hvis din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever bor fast i Danmark. Mindreårige børn, hvis forældre bor fast i Danmark, kan også få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.

Hvis du har øvrige familiemedlemmer, som bor fast i Danmark, kan du i særlige tilfælde få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.

Du kan læse mere om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk:

Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, som har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller studier. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som behandler denne type ansøgninger.

Du kan læse mere om reglerne for opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer på nyidanmark.dk:

Hvordan ansøger jeg om familiesammenføring?

Hvis du skal ansøge om opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring, skal både du og dit familiemedlem i Danmark bidrage med en række oplysninger til brug for behandlingen af din ansøgning.

Du skal normalt have fået en opholdstilladelse, inden du rejser ind i Danmark. Det vil sige, at du skal indgive ansøgningen på den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i dit hjemland. Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark.

Det er Udlændingestyrelsen i Danmark, som behandler ansøgninger om familiesammenføring. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger, sagsbehandlingstider mv. på nyidanmark.dk:

Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, som har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller studier. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som behandler denne type ansøgninger.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer på nyidanmark.dk:

Hvordan får jeg forlænget min opholdstilladelse som familiesammenført?

Hvis du fortsat opfylder visse løbende betingelser, kan du få forlænget din opholdstilladelse som familiesammenført.

Det er meget vigtigt, at du indgiver din ansøgning om forlængelse inden, din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst indgive din ansøgning om forlængelse 3 måneder før, opholdstilladelsen udløber.

Du kan læse mere om reglerne for forlængelse af opholdstilladelse som familiesammenført på nyidanmark.dk:

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du ansøger om forlængelse af en opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, som har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller studier.

Hvis du ansøger om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som behandler ansøgningen.

Du kan læse mere om reglerne for forlængelse af opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer på nyidanmark.dk:

Familiesammenføring efter EU-retten

Du kan i visse tilfælde få fællesammenføring med en dansk statsborger i Danmark efter EU-retten, hvis den danske statsborger anvender eller har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed. Det er Statsforvaltningen, som behandler sager om familiesammenføring efter EU-retten.

Du kan læse mere om familiesammenføring efter EU-retten på Statsforvaltningens hjemmeside og på nyidanmark.dk:

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9.00-15.30
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 9 -15
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9.00-13.30.

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-tirsdag kl. 10-14
Onsdag (kun hjælp til selvbetjening) kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 13
2635 Ishøj

Senest opdateret 20. maj 2016