Hvad kan vi hjælpe med?

Få Ishøj Kommune i kundekartoteket

Tilkendegiv din interesse i at blive leverandør til Ishøj Kommune

Skriv hvad du kan tilbyde Ishøj Kommune

Ishøj Kommune vil gerne have flere lokale håndværkere til at byde ind på de opgaver, vi løbende skal have løst. Derfor giver vi dig mulighed for at sende dine kontaktoplysninger, skrive til os, hvad du kan tilbyde og uploade dit CV eller et andet dokument

Se nedenfor hvilke typer af opgaver, vi skal have løst i løbet af året.

Typer af opgaver

Vi skal have løst mange typer af opgaver i løbet af året bl.a. inden for områder som:

Sikring (forsikringsgodkendte firmaer):
- Alarm og ABA (tyveri og brand)
- Mekanisk sikring (sikre rum, gitre, pengeskabe)
- Vandsikring (vandstop, højvandslukke)
- Klimasikring (kloak og lign.)

Energi:
- Energimærker (rådgiver)
- CTS (rådgiver og udførende)
- Forbrugsafregninger/fjernaflæsninger
- Cirkulationsvarme

Rådgivning inden for:
- Akustik
- Indeklima/miljø
- Statik
- Teknik (el, vvs, cta og ventilation)
- Arkitektur

Park/Vej og Miljø:
- Rådgivning inden for landskab, ingeniør og belysning
- Skiltning
- Hegn
- Elarbejder
- Beplantning
- Brolægning
- Planteindkøb
- Anlæg og pleje af grønne områder
- Skovning/Fældning
- Vedligehold af veje og parkeringspladser
- Vintervedligehold
- Vedligehold af søer og vandløb
- Pleje af boldbaner
- Dræn og overflade vand
- Bekæmpelse af skadedyr (inkl. bier og hvepse)
- Bygningsvedligehold

Kontakt

Ishøj Erhvervskontor

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

erhvervskontoret@ishoj.dk

Tlf. 43577265

Senest opdateret 14. marts 2016