Hvad kan vi hjælpe med?

Få indflydelse på det grønne Ishøj

Ishøj Strandpark.

Vil du gøre noget godt for kommunens klima og miljø? Så kan du nu stille op til valg til Grønt Forum den 25. januar

Hvis du repræsenterer en forening, en organisation eller en virksomhed i kommunen med interesse for klima, miljø og natur, kan du stille op til valg til Grønt Forum. 

Det foregår torsdag den 25. januar 2018 kl. 17– 18.30 på Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, Ishøj Kommune, i kantinen på anden sal.

Du kan tilmelde dig på mailadresse pvm@ishoj.dk eller bare møde op.

Få indflydelse på grønne beslutninger i byrådet

Som medlem af Grønt Forum har du mulighed for at få indflydelse på sager, der handler om vores klima og miljø. Grønt Forum giver fx høringssvar til det politiske udvalg, når kommunens planer er under udarbejdelse. Senest har Grønt Forum kommenteret et forslag til en ny miljøpolitik, der skal vedtages til sommer. 

Ishøj Kommune etablerede Grønt Forum i 2012 for at fremme lokale initiativer, der med-virker til et bæredygtigt miljø og klima og til, at naturen trives - i tråd med kommunens vi-sion og planer for udvikling.  Grønt Forum skal også medvirke til, at den samlede indsats fra borgerne, virksomheder, foreninger og kommunens forvaltning får den største effekt, så kommunens samlede ressourcer udnyttes optimalt. 

Grønt Forums aktiviteter indtil nu 

Siden 2012 har Grønt Forum blandt andet afholdt arrangementer om solenergi, affaldssor-tering og andre initiativer indenfor natur, miljø og bæredygtighed. Grønt Forum har også været en meget aktiv part i den årlige uddeling af Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris. 

De nuværende medlemmer har især været interesseret i klima, trafik og affald, og Grønt Forum har nedsat arbejdsgrupper til arbejdet med arrangementer og til uddeling af Klima- og Miljøprisen. Grønt Forum har afholdt møder cirka hvert kvartal.

Deltagerne i Grønt Forum består af repræsentanter fra organisationer, virksomheder, foreninger samt kommunens Klima- og Miljøudvalg.

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 11. januar 2018