Hvad kan vi hjælpe med?

Er din ejendom lovlig?

Har du opført en bygning på din ejendom uden at søge om tilladelse, skal du sørge for at få den gjort lovlig ved at sende en digital byggeansøgning via bygogmiljø.dk

Har du opført en bygning på din ejendom uden at søge om tilladelse, skal du sørge for at få den gjort lovlig ved at sende en digital byggeansøgning via bygogmiljø.dk

Ishøj Kommune har geokodet alle bygninger i kommunen, for at fremme den digitale byggesagsbehandling. Geokodning kobler data fra bygnings- og boligregistret (BBR) med kommunens byggesagsarkiv og luftfoto. I den forbindelse er der på 1566 ejendomme konstateret en uoverensstemmelse. I henhold til gældende lovgivning om ajourføring af bygnings- og boligregistret (BBR), er det den nuværende ejer af ejendommen, der skal sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Bygningsgeokodning kan også have store fordele for husejere. Hvis en bygning i BBR er registreret med et for stort areal, kan en byggeansøgning blive afgjort på et forkert grundlag, og en ejer kan få nej til at udvide bygningsarealet. Også mange eksterne interesser anvender BBR-oplysninger, hvor eksempelvis fejl i de registrerede data kan give problemer med behandling af låne- og forsikringssager og ved ejendomshandler.

Hvis du har opført eller nedrevet bygninger uden tilladelse eller anmeldelse, skal du sørge for at få det gjort lovlig ved at sende en digital byggeansøgning via www.bygogmiljø.dk.

www.ishoj.dk/indhold/byggesagsgebyrer-2015 kan du se, hvad det koster i gebyr at få behandlet din byggesag af kommunen. Dine BBR-oplysninger finder du på www.ois.dk.

Hvis du er ejer af en ejendom, og er du i tvivl om dine bygninger er lovligt opført, kan du henvende dig til byggesagsafdelingen i Plan-, Bygge- og Miljøcentret på tlf. 4357 7510 eller mail pbm@ishoj.dk.

Byggesagskontoret har telefontid:

Mandag - onsdag fra kl. 13.00 - 15.30,

torsdag fra kl. 9.00 - 17.00 og

fredag fra kl. 9.00 - 13.30.

Sagsbehandlingstiden for disse typer sager er længere end normalt.

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 29. juli 2015