Hvad kan vi hjælpe med?

Enfamiliehus

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal udføre byggearbejder på dit enfamiliehus

Hvis du går med planer om at bygge en tilbygning til dit hus, opføre en carport eller noget helt tredje, skal du være opmærksom på, at byggeprojekter ifølge bygningsreglementet (BR10) inddeles i 3 forskellige kategorier:

Byggetilladelse
Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, er alt nybyggeri og alle om- og tilbygninger hvor beboelsesarealet udvides. Desuden skal der søges om byggetilladelse, hvis du bygger garager, carporte, udhuse mv. der tilsammen er større end 50 m2.

Ansøg via www.BygogMiljø.dk

Anmeldelse
Byggearbejder, der kræver anmeldelse, er opførelse af garager, carporte, udhuse mv. med et areal på højst 50 m2. Udføres disse byggearbejder i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger, f.eks. række-, kæde- og klyngehuse, skal der ske anmeldelse, såfremt arealet er over 20 m2.

Ansøg via www.BygogMiljø.dk

Nedrivning
Nedrivning af bygninger, hvor der er givet byggetilladelser til, kræver ligeledes en anmeldelse. Garager, carporte, udhuse og andre småbygninger under 50 m2 kræver ikke nogen anmeldese for nedrivning. Ved nedrivning af disse bygninger skal du huske at få det indberettet i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ansøg via www.BygogMiljø.dk

Byggeri der hverken kræver tilladelse eller anmeldelse
Byggearbejde, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse, er ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge, facadeændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved det beboede areal.

Herudover kan garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende småbygninger som udgør de første 35 m2 (eller de første 20 m2 ved sammenbyggede med mere end 2 boliger, fx rækkehuse) udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det forudsættes dog, at byggearbejdet opfylder bestemmelser byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter på din ejendom, ligesom bygningsreglementets krav altid skal overholdes.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt byggeretten for småbygninger ikke er overholdt, såsom max. højde i skel på 2,5 m, max. længde af småbygninger i skel på 12 m og byggelinjer mod vej, skal byggearbejdet anmeldes. Det kræver en helhedsvurdering og en dispensation med en byggetilladelse før arbejdet kan påbegyndes.

Det kræver ikke tilladelse at foretage vedligeholdelsesarbejder.

Selv om dit byggearbejde ikke kræver tilladelse eller anmeldelse, som småbygninger som samlet ikke udgør mere end 35 m2 og man overholder lokalplanens bestemmelser, servituter og bygningsreglementet byggeret, skal det indberettes til Bygnings og Boligregistret (BBR).

Ansøg via www.BygogMiljø.dk

Lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer
Herudover kan der være pålagt ejendommen en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, der beskriver hvordan bygningens facader skal udformes. I disse tilfælde skal kommunens tilladelse indhentes ved ændring af bygningens udseende.

 

Kontakt

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

ceb@ishoj.dk

Tlf. 43577575Åbningstider:
Mandag - onsdag 8 - 15.30
Torsdag 15 - 16.30
Fredag 10 - 13

Senest opdateret 8. april 2015