Hvad kan vi hjælpe med?

Ebbe Rosenberg - KV17

4. kandidat for Socialdemokratiet (A)

Ebbe Rosenberg - KV17

Om Ebbe Rosenberg - KV17

Civilt erhverv: Tidligere overlærer

Født: 1946

Politiske mærkesager:

I snart 8 år har jeg aktivt deltaget i byrådsarbejdet i Ishøj Kommune.

Jeg har arbejdet i Social- og sundhedsuvalget, Økonomiudvalget og i den seneste byrådsperiode har jeg været næstformand i Børne- og undervis­ningsudvalget, medlem af Kultur- og fritidsudvalget, formand for Ishøj For­syning og medlem af det vigtige Folkeoplysningsudvalg.

Jeg genopstiller til byrådet, fordi jeg gerne vil være med til at videreføre det væsentlige arbejde, der foregår i byrådet.

Mine mærkesager er:

  • Øget tryghed for kommunens borgere.
  • Lige muligheder for alle til uddannelse og arbejde.
  • Fokus på det frivillige foreningsarbejde, der foregår i kultur- og fritidslivet.
  • Styrket miljøindsats herunder klimasikring af hele kommunen.
  • Vore ældre medborgere skal sikres et værdigt seniorliv.

Jeg er parat til at kæmpe for disse mærkesager og håber I vil støtte mig ved at stemme personligt på mig, der står som nummer 4 på Socialdemokratiets liste.

Senest opdateret 7. november 2017