Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ungdomsskolebestyrelsens møde mandag 27. august 2018 kl. 17.00Sagspunkter der skal behandles på mødet

8. Orienteringspunkter - Ungdomsskolebestyrelsen

Resume

Under dette punkt fremlægges orientering fra Formand, Ungdomsskolens ledelse og øvrige medlemmer af Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Orienteringen gives mundtligt på mødet. Hovedpunkter uddeles skriftligt.

 

Nyt fra:

· Skole & Uddannelse

· Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab

· Klub & Fritidsliv

 

Ungdomsskolelederen indstiller af Ungdomsskolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

9. Ungdomsskolens nye udtryk og program

Resume

Under punktet gennemgåes Ungdomsskolens nye program og køreplan

Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger program og køreplan og gennemgår opbygningen af sæsonen

 

Indstilling:

Ungdomsskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen godkender fremlagte program og køreplan

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Økonomi

ingen

10. Den nye Ungdomsskoleplan

Resume

Under punktet gennemgåes forslag til den nye Ungdomsskoleplan

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen fremlægger forslaget til den nye ungdomsskoleplan.

 

Formålet med punktet er at indhente bestyrelsens opbakning og input til det fremlagte.

 

Ungdomsskolelederen indstiller at Ungdomsskolebestyrelsen diskuterer, verificerer og kvalificerer det fremlagte.

11. Evaluering af den kommunale klubstrategi

Resume

Under punktet gennemgåes planen for evalueringen af den kommunale klubstrategi

Sagsfremstilling

Ungdomsskolelederen gennemgår evalueringsnotat, som orientering til ungdomsskolebestyrelsen.

 

Ungdomskolelederen indstiller at ungdomsskolebestyrelsen tager notatet til efterretning

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven og Lov om dagtilbud

12. Forslag til budget 2019 samt overslagsårene 2020 - 2022

Sagsfremstilling

Ledelsen af Ishøj Kommune og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2019 samt overslagsår den 27. august 2018.
I budgetforslaget er der en ubalance på 33,4 mio. kr. for budget 2019. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som bliver forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 2. oktober 2018.

Budgetmateriale på Kultur- og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

13. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 22. august 2018