Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Udsatterådets møde mandag 18. juni 2018 kl. 16.00Sagspunkter der skal behandles på mødet

22. Status på Tandsundhed i Udsatte Familier

Sagsfremstilling

Overtandlæge Birgitte Sindrup fra Tandplejen kommer og giver en kort status på projekt Tandsundhed i Udsatte Familier.

23. Meddelelser

Sagsfremstilling

Ishøjs Udsatteråd nævnes i en artikel fra Ritzau. Artiklen sætter fokus på udviklingen af kommuners brug af udsatteråd samt den forskel, rådene gør. https://www.ritzau.dk/nyhed/nyheder/vis/da55ea88-6019-48ca-93ee-d3140863441c

Helle Madsen giver en kort status på projekt Sundhedstjek til Udsatte Borgere.

Malene Højkjær har været indlagt på hospitalet, og der er sendt blomster på vegne af Udsatterådet.

24. Evaluering af Udsatterådet

Sagsfremstilling

På mødet i Udsatterådet den 28. november 2017 blev det besluttet, at konsulentvirksomheden KLK skulle evaluere Udsatterådets arbejde for perioden 1/1-2016-31/12-2017. Evalueringen blev afholdt den 28. maj 2018, hvor medlemmerne fra sidste periode var inviteret. På baggrund af evalueringen tages en drøftelse om, hvordan vi arbejder videre med Udsatterådet, og hvordan møderne fremover skal forløbe. Vi gennemgår årshjulet og ser på, om noget skal justeres. Årshjulet samt rapporten fra KLK uddeles på mødet.

25. Midtvejsrapport GIV

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner modtager 11.214.286 kr. fra Socialstyrelsen i perioden fra 2016 til 2019 til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholproblemer. Hermed fremlægges midtvejsevalueringen på projektet samt status på forløbet, herunder statistik for den enkelte kommunes deltagelse i indsatserne.

Sagsfremstilling

Behandlingstilbuddet skal på kort sigt hjælpe børn og unge med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, så projektets målgruppe ikke selv bliver misbrugere, ender i kriminalitet, oplever psykisk sygdom mm.

Overordnet viser rapporten, at deltagerne oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv og højnet deres trivsel. Indsatsen bringer således børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men deres trivsel er stadig lavere ved behandlingsforløbets afslutning sammenlignet med andre børn og unge. Derudover viser rapporten, at:

  • Der er en stor overvægt af piger
  • Der er en overrepræsentation af aldersgruppen 8-12-årige i GIV projektet
  • Alkoholmisbrug er den primære misbrugsfaktor hos forældrene
  • 87 % af børnene i GIV projektet frembyder andre sociale og psykiske problemstillinger så som angst, mistrivsel eller psykiske vanskeligheder

For fremtiden vil der blandt andet blive arbejdet med rekrutteringsstrategien og fastholdelse af deltagerne.

Fra Ishøj Kommune er der 40 børn, der har deltaget i projektet eller står på venteliste.  

Rapporten omdeles på mødet.

26. Frivilligfest

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet at afholde en frivilligfest på frivillig fredag den 28. september 2018. Der er her vedlagt et oplæg, som beskriver rammerne for festen. Det kan nævnes, at budgettet vil være kr. 50.000, og det foreslås, at midlerne tages fra Seniorrådets, Handicaprådets og Udsatterådets budgetter. 

27. Evt.

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. juni 2018