Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 21. marts 2018 kl. 19.00Sagspunkter der skal behandles på mødet

16. Valg af dirigent

Intet indhold til denne sag.

17. Formandens beretning

Intet indhold til denne sag.

18. Eventuelle udvalgsberetninger

Intet indhold til denne sag.

19. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger det reviderede regnskab for 2017.

20. Fremlæggelse af næste års budget, herunder kontingentfastsættelse

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger budget for 2018.

21. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

  1. Ishøj Idrætsråd besluttede på mødet den 6. december 2017 at anbefale Team Ishøj Café 60+ Cycling, som medlem af Ishøj Idrætsråd. Dette skal dog endelig bekræftes på repræsentantskabsmødet.
  2. Ishøj Idrætsråd besluttede på mødet den 6. december 2017 at anbefale Boule 96, som medlem af Ishøj Idrætsråd. Dette skal dog endelig bekræftes på repræsentantskabsmødet.

22. Valg af formand (Brian Pirmo er på valg)

Intet indhold til denne sag.

23. Valg af næstformand (Poul Erik Petersen er ikke på vaalg)

Intet indhold til denne sag.

24. Valg af revisor (på valg Mette Sørensen)

Intet indhold til denne sag.

25. Valg af 2 revisorsuppleanter

Intet indhold til denne sag.

26. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. marts 2018