Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19.00Sagspunkter der skal behandles på mødet

65. Dagens sang

Sagsfremstilling

Ole Beckmann Skourup vælger dagens sang.

På næste møde vælger Sengül Deniz dagens sang.

66. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

  1. Opdateret mødekalender for Folkeoplysningsudvalget i 2019 er vedhæftet i dagsordenen. Møderne og arrangementerne er booket i medlemmernes kalender.
  2. Program for ferieaktiviteter i efterårsferien uddeles på mødet.

Bilag

67. Retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats inden for kultur- og fritidsområdet.
Foruden erindringsgaver uddeles Idrætslederpris, Foreningslederpris, Ungelederpris og Initiativpris.

Kriterierne for foreningspriserne blev senest revideret i 2015, hvor blandt andet ungdomslederprisen blev erstattet af en ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle ungdomslederpris.
Folkeoplysningsudvalget vedtog i juni 2018, at en arbejdsgruppe skulle gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under pokalfesten.

Sagsfremstilling

Under paraplyorganisationernes og Folkeoplysningsudvalgets behandling af indstillinger til priser i 2018, er der udtrykt behov for gennemgang af kriterier for uddeling af foreningspriser.
Der er de seneste år desuden udtrykt ønske om at modtage flere indstillinger fra foreninger, således at det kan afspejle Ishøjs foreningsliv og give flere frivillige ildsjæle muligheden for at blive hædret.

Arbejdsgruppen, som Folkeoplysningsudvalget nedsatte i juni 2018, har haft til opgave at gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under den årlige pokalfest. Gruppen skulle blandt andet afklare:

1.       om der skal ske en ændring i de nuværende kriterier

2.       om hvordan der kan modtages flere indstillinger fra foreningerne

3.       om der skal ske en ændring i godkendelsesprocedurerne

4.       om der kan foreslås forbedringer til arrangementets forløb, hvor priser og erindringsgaver uddeles

Forslag til revision af retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver af 3. oktober 2018 samt forslag til revision af retningslinjer for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen af 3. oktober 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

IBUS indstiller, at

Foreningsunionen indstiller, at

Økonomi

Størrelsen på den enkelte pris er 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækning for disse beløb.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver samt retningslinjerne for de enkelte priser godkendes.

Bilag

68. Vestegnens Saunafestival søger om godkendelse som tilskudsberettiget folkeoplysende forening

Resume

Vestegnens Saunafestival ved formand Lone Kaas søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget folkeoplysende forening. Foreningen har 25 betalende medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er bosat i Ishøj Kommune. Foreningen vil tilhøre gruppen øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

  • at afholde en årlig saunafestival i Ishøj Havn
  • at løbende afholde saunagus-eftermiddage i Ishøj Havn
  • at give en tryg saunaoplevelse til nybegyndere og skabe et fælleskab herom

Foreningen ønsker at få flere mennesker til at gå i sauna, og derved opleve den positive effekt på krop og sjæl.
Foreningen stiller selv mobil sauna, vildmarksbad og opholdsrum tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Foreningen planlægger at afholde en årlig saunafestival i maj måned på Ishøj Havn, som skal byde på teltsaunaer, vildmarksbade, mobilsaunaer, madboder, musik og godt fællesskab.

Foreningen er i dialog med havnebestyrelsen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Bilag

69. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 12. oktober 2018